Bijgewerkt: 18 mei 2024

Inkomensgrens sociale huurwoningen moet omhoog

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
16-06-2011

De inkomensgrens voor sociale huurwoningen moet omhoog naar 38.000 euro. Door de huidige grens van 33.614 euro is het voor middeninkomens ondoenlijk een betaalbare woning te vinden. Voor meerpersoonshuishoudens en in het bijzonder voor huishoudens met opgroeiende kinderen is een generieke verhoging naar 38.000 euro zelfs niet voldoende. Voor meerpersoonshuishoudens moet de grens naar 43.000 euro en voor gezinnen met kinderen naar 48.000 euro.

Dit blijkt uit een analyse van 2500 meldingen die zijn binnen gekomen over de nieuwe toewijzingsregels als gevolg van de Europese Beschikking. Voor veel huurders met een belastbaar inkomen tussen de 33.614 euro en 43.000 euro is het onmogelijk om een betaalbare huurwoning te vinden.

Sinds 1 januari komen zij niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar een dure huur- en koopwoning is voor hen onbetaalbaar. De gedupeerden hebben zich massaal gemeld op het digitale meldpunt Ikwilookwonen.nl.

Het onderzoek is uitgevoerd door ADV Market Research. De resultaten ervan worden bevestigd door onderzoek van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur (waaronder de VROM-Raad) naar de positie van middeninkomensgroepen op de woningmarkt. Ook deze raden concluderen dat een forse verhoging van de inkomensgrens nodig is.

Groepen die knelpunten ervaren zijn onder andere:

    * ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die niet kunnen doorstromen naar een passende woning;

    * starters die niet aan een betaalbare woning kunnen komen;

    * zelfstandigen met onzekere en/of wisselend inkomen die niet terecht kunnen op de koopmarkt en particuliere huurmarkt;

    * gezinnen met kinderen en gescheiden ouders op zoek naar passende en betaalbare woonruimte;

    * huishoudens die vanwege gewijzigde financiële omstandigheden gedwongen zijn om te verhuizen.

De meeste meldingen komen uit Zuid-Holland (27%) en Noord-Holland (29%), met de gemeente Amsterdam als koploper in het aantal meldingen (12%). Daarnaast komen er opvallend veel meldingen uit Noord-Brabant (14%), Utrecht (9%) en Gelderland (9%).

Opvallend is het relatief grote aantal meldingen van meerpersoonshuishoudens, namelijk 62% van alle meldingen. Voor deze gezinnen valt de (te) lage generieke inkomensgrens extra onrechtvaardig uit. Van eenzelfde inkomen moeten meer mensen rondkomen. Daarbij komt dat gezinnen zijn aangewezen op ruimere en dus duurdere woningen, terwijl zij verhoudingsgewijs bij hetzelfde inkomen minder aan het wonen kunnen besteden dan andere huishoudens. De norm pakt nog extra schrijnend uit voor gezinnen met opgroeiende kinderen en eenoudergezinnen met een bescheiden inkomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.