Bijgewerkt: 26 mei 2024

Inloopavond over het nieuwe bestemmingsplan van A9 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-09-2018

Woensdag 3 oktober 2018 organiseert de gemeente een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan A9. Belangstellenden kunnen tijdens deze avond, in Amstelveen Inzicht, kennisnemen van het plan en vragen stellen. 

Vernieuwen bestemmingsplan. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid: 'Met een nieuw bestemmingsplan maken we aanpassingen aan de A9 binnen onze stadsgrenzen mogelijk. Het gaat om de verbreding van de A9 en het maken van drie overkappingen. Ter hoogte van het Oude Dorp, het Stadshart en Meander. Ook is er in het ontwerpbestemmingsplan dat nu voorligt ruimte om een zonnepanelenveld ter hoogte van bedrijventerrein Krijgsman (waar o.a. Esprit is gevestigd) te maken op het talud aan de zuidzijde van de A9.'

Foto Amstelveen
(Bron RWS - 2016)

Het Bovenlandpad en de overkapping ter hoogte van de St. Annakerk in Amstelveen volgens Rijkswaterstaat in 2016. De kruising Keizer Karelweg krijgt een volledige aansluiting op de A9


Het ontwerpbestemmingsplan dat B en W nu ter inzage legt, is opgesteld in overeenstemming met de Tracébesluiten weguitbreiding Schiphol – Amsterdam - Almere (2011 en 2017). Op 6 september 2018 is de zitting geweest van de Raad van State (RvS) over de ingediende 3 beroepen tegen het TB2017. De uitspraak van de RvS wordt verwacht voor 1 december 2018. Om geen tijd te verliezen wordt nu reeds de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan gestart waarbij de uitspraak van de RvS zo nodig ingepast kan worden in het ontwerpbestemmingsplan.

Herbert Raat (VVD) wethouder A9: 'In het bestemmingsplan leggen we extra maatregelen vast om de inpassing van de A9 in Amstelveen te verbeteren. Zo kunnen we de overkapping van de Meander verbreden van 17 naar 85 meter en brengen we de verdieping bij het Oude Dorp met 2 meter omlaag, zodat de overkapping beter aansluit bij de huidige omgeving. Op deze manier voegen we extra kwaliteit toe. De gemeenteraad heeft hier eerder al 9 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.” Het ontwerpbestemmingsplan beschrijft ook de toevoeging van een trap en een lift aan de noordzijde van de langzaam verkeersbrug (oftewel bomenbrug), zodat voetgangers sneller het busstation en het Stadshart kunnen bereiken. Deze aanpassingen en ook het zonnepanelenveld passen binnen de grenzen van het Tracébesluit 2017.

Foto Amstelveen
(Bron RWS - 2018)

De A9 tussen Badhoevedorp - Holendrecht wordt verbreed om deze economisch belangrijke regio bereikbaar te houden. Samen met de Gemeente Amstelveen heeft Rijkswaterstaat afspraken gemaakt over de wijze, waarop de A9 in Amstelveen verbreed wordt


Inloopavond. Woensdag 3 oktober 2018 kunnen belangstellenden tussen 19 en 21 uur inlopen in Amstelveen Inzicht om het plan in te zien en vragen te stellen. Amstelveen Inzicht bevindt zich op de 2de etage van de Bibliotheek op het Stadsplein. Tijdens deze avond is Inzicht uitsluitend te bereiken via de achteringang van de bieb aan Sandbergplein.

Zienswijze. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 14 september tot en met 25 oktober 2018 ter inzage bij de Balie Bouwen van het raadhuis en bij Amstelveen Inzicht. Digitaal is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via o.a. http://ro0362.ropubliceer.nl en www.amstelveen.nl/a9 . Gedurende deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad volgend jaar februari het bestemmingsplan. Adres: Amstelveen Inzicht Stadsplein 103, 1181 ZM AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.