Bijgewerkt: 21 maart 2023

Inrichtingsplan Egeltjesbos in Uithoorn

Nieuws -> Uithoorn

Bron: AGV
19-02-2006

Woensdag 15 februari 2006 organiseerden de gemeente Uithoorn en AGV/Waternet een bewonersavond over het inrichtingsplan voor het Egeltjesbos. Beide overheden willen naar een meer parkachtige inrichting van het Egeltjesbos, waarin waterberging én recreatie mogelijk is en waarbij vrijkomende klei wordt gebruikt voor kadereconstructie. Het Egeltjesbos is het gebied in De Kwakel dat ten westen van de Rozenlaan ligt. Het is ongeveer 4,5 ha groot en zal in de toekomst onderdeel gaan uitmaken van het plan Amstelgroen van de provincie Noord-Holland.

Tijdens de avond, die door ongeveer 50 personen werd bezocht, werd het inrichtingsplan gepresenteerd. In dat plan is aangegeven hoe het park er uit komt te zien (wandelpad, waterpartijen, plas-dras zones, hondenuitlaatveld etc.). Het inrichtingsplan is gebasseerd op wensen en randvoorwaarden uit een serie interviews die in augustus en begin september 2005 met omwonenden, aangrenzende bedrijven en experts van de verschillende overheden zijn gehouden en op basis van de reacties van een eerder gehouden bewonersavond.

Presentatie inrichtingsplan Egeltjesbos

Er was op de avond uitgebreid de gelegenheid om het inrichtingsplan te bekijken, vragen te stellen en een reactie te geven. De bewoners waren goed te spreken over het plan. Detailvragen werden volop gesteld. Over hoe het wandelpad eruit komt te zien, wat voor bomen er komen, hoe voor een goede waterkwaliteit wordt verzorgd etc. De bewoners hadden nog de gelegenheid om reacties te geven, voordat het inrichtingsplan straks door het college van B&W wordt vastgesteld. Ten slotte werd de officiële naam van het gebied door de wethouder bekend gemaakt: het Egeltjesbos.

Het inrichtingsplan zal samen met de reacties van de bewoners in april door het college van B&W worden vastgesteld, waarna het in het najaar zal worden uitgevoerd. De grondafgraving begint binnenkort al, zodat de grond voor de kadereconstructie binnenkort kan worden gebruikt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.