Bijgewerkt: 24 februari 2024

Inschrijving scholen voor het regionale NME aanbod begint

Nieuws -> Natuur

Bron: Gemeente Amstelveen
19-05-2009

De inschrijving voor het aanbod van natuur- en milieueducatie (NME) voor het schooljaar 2009-2010 is gestart. Leerkranten van alle basisscholen in de regio kunnen inschrijven op een aantrekkelijk aanbod van leskisten, lessen, projecten en nascholingsactiviteiten.

Ook dit jaar is er weer nieuw aanbod. Zoals 2 nieuwe leskisten water, één voor groep 5/6 en de ander voor groep 7/8. Tevens zijn twee nieuwe nascholingsmiddagen voor basisschoolleerkrachten, in november en januari. De tweede workshop heeft als titel: “Geef positieve energie aan Energie en Klimaat”. Dit past goed bij het regionale streven om in het jaar 2040 energie neutraal te zijn. Hetgeen wil zeggen dat de regio net zoveel (duurzame) energie opwekt als ze verbruikt.

Akkerbloem Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De schooltuin 'De Akkerbloem'


De scholen kunnen zich tot 12 juni 2009 inschrijven via de regionale website www.natuurmilieuweb.nl. Om het de scholen nog wat makkelijker te maken bij het kiezen is het aanbod op een overzichtelijke poster gezet. Op de poster staan 45 leskisten, divers ander lesmateriaal, enkele projecten en de nascholingsactiviteiten voor de leerkrachten.

De door de scholen gekozen leskisten worden door de leskistbode bij de scholen afgeleverd en na de uitleenperiode weer opgehaald. Voor iedere leskist wordt een klein leenbedrag gevraagd. Met het geld wordt de kwaliteit van het regionale NME-aanbod op het huidige hoge peil gehouden.

In de regio Amstelland-Meerlanden wordt op het gebied van milieu samengewerkt. Samen staan de gemeentes sterker en samenwerking helpt ook om middelen efficiënt in te zetten. De regionale NME samenwerking is daar een onderdeel van. De coördinatie van het NME-aanbod is in handen van NME Amstelveen, onderdeel van de gemeente Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.