Bijgewerkt: 3 december 2021

Inspraak Cardanus tijdens commissie B en S op 25 april 2012

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
28-04-2012

Inspreektekst van Wim Bouman, plaatsvervangend bestuurder van de Stichting Cardanus tijdens de vergadering van Commissie Burgers en Samenleving op 25 april 2012 in het raadhuis van Amstelveen:

'Voorzitter, leden van de commissie, allereerst hartelijk dank voor de gelegenheid te mogen inspreken. Ik richt mij graag tot u in verband met de behandeling van de WMO-nota, pijler 3. Ik heb niet lang nagedacht over de vraag, òf ik vanavond in uw commissie wilde inspreken, maar ik heb wel lang nagedacht over de insteek die ik daarbij zou kiezen. Ik kan u zeggen ik had meerdere opties, waarvan het u deelgenoot maken van mijn boosheid en morele verontwaardiging er één was.

Ik heb besloten dat niet te doen! Ik heb besloten me niet te concentreren op het verleden. Ik heb besloten me niet te richten op de lijdensweg die Cardanus achter zich heeft. Ik heb besloten u niet voor te houden de spraakverwarring over aanbesteden en dan weer niet aanbesteden. Ik heb besloten u niet te vragen of marktwerking zich wel verhoudt  tot het in een persbericht noemen van één partij die de wijkcentra over zou moeten  nemen en het daarmee uitsluiten van de bestaande partij. Ik heb besloten mij te richten op de toekomst!!  

Ik heb daartoe besloten, omdat ik van mening ben, dat we met deze WMO-nota op een kruispunt staan en dan is het van het grootste belang om vooruit te kijken en goed te overwegen welke kant gaan we op.

bouman  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wim Bouman, plaatsvervangend bestuurder van de Stichting Cardanus tijdens zijn toespraak op 25 april 2012


U staat als Raadsleden voor de zware opgave een belangrijk besluit te nemen. Met deze nota kiest u niet alleen voor een nieuw beleid, maar ook voor een volledig nieuw “speelveld”, met nieuwe spelers (en u heeft ze nog geen wedstrijd zien spelen).

Wij zijn blij met deze nota als het gaat om de inhoud, omdat het beleid, dat daarin wordt geschetst veel overeenkomsten vertoont met onze eigen denkbeelden, zoals vastgelegd in ons visiedocument dat in uw bezit is. En dat is ook niet vreemd, omdat wij tot aan 2011 altijd een gesprekspartner zijn geweest bij de beleidsvoorbereiding. De kern van dat nieuwe beleid is Welzijn Nieuwe Stijl.

U heeft door ons uitgereikt gekregen, wat wij noemen het professioneel kompas en daarin worden de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl op een compacte manier weergegeven. Dit kompas is tevens één van de eindresultaten van de twee pilots, die we hebben uitgevoerd in samenwerking met Vita en Eigen Haard onder de regie van de gemeente.

Welzijn Nieuwe Stijl is een ingewikkelde transitie niet alleen voor burgers, maar ook voor de wijkwelzijnswerkers. Niet voor niets hebben we naar aanleiding van twee pilots de gewenste methodiek beschreven, waarmee de nieuwe werkwijze inmiddels uitgerold wordt naar de andere wijken in Amstelveen.

In die zin zou ik willen zeggen, we zijn in Amstelveen al begonnen met het creëren van een nieuw speelveld, getuige ook de nieuwe structuur, waarin binnen WWZ-verband wordt samengewerkt.

De eigen kracht van burgers staat centraal in Welzijn Nieuwe Stijl. De rol van de burger als vrijwilliger wordt steeds belangrijker en dus is het noodzakelijk om burgers die zich vrijwillig willen inzetten te koesteren. Zij verdienen professionele ondersteuning vanuit een heldere structuur, waardoor de plannen die zij willen realiseren niet worden belast met de rompslomp van een bedrijfsvoering. In alle bijeenkomsten die door de wethouder zijn georganiseerd loopt als een rode draad, dat burgers vooral behoefte hebben aan een professionele ondersteunende structuur en continuïteit.

cardanus Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Op de publieke tribune volgen veel werknemers en vrijwilligers van Cardanus de toespraak van hun bestuurder


Als het gaat om het vertalen van de uitgangspunten naar een nieuwe uitvoeringspraktijk, het nieuwe speelveld, ben ik somber. Zoals gezegd de transitie is al moeilijk genoeg daar nu nog bovenop stapelen het ontwikkelen van een nieuwe uitvoeringspraktijk met nieuwe spelers op het veld betekent mijns inziens vooral vertraging.

De onzekerheid die komt te ontstaan, doordat onduidelijk is welke partijen het werk gaan uitvoeren is zowel voor onze klanten, vrijwilligers en medewerkers verlammend. Niemand zal bezwaren hebben tegen marktwerking, maar het moment van introductie is buitengewoon ongelukkig. Mijn pleidooi daarom:

doe dat niet nu!

doe het later!

doe het onder minder tijdsdruk en doe het daardoor zorgvuldiger.

Mijn pleidooi daarom doe het de komende periode met de bestaande partij die er al volop mee bezig is. Tot slot wil ik u deelgenoot maken van mijn zorg voor het personeel van Cardanus. Zij verkeren in grote onzekerheid over wat gaat er gebeuren met mijn baan.

Als plaatsvervangend bestuurder van de organisatie Cardanus kom ik binnen niet al te lange tijd te verkeren, in wat schakers noemen “zetdwang”. Dan zal ik collectief ontslag moeten aanvragen voor de medewerkers van Cardanus. Simpelweg, omdat de organisatie na 1 januari 2013 geen middelen meer heeft om de salariskosten te dragen.

Die omstandigheid verhoudt zich op geen enkele manier tot het tijdschema, dat nu is vastgelegd voor het creëren van een nieuw speelveld. Ik vertrouw erop, dat u als gemeenteraadsleden deze zorg met mij deelt en dat wat u ook besluit over dat nieuw te creëren speelveld, u in ieder geval een uitspraak doet over de werkgelegenheid van het personeel van Cardanus.

Ik hoop, dat u Cardanus en de Cardanezen een kans geeft om het werk wat zij begonnen zijn - Welzijn Nieuwe Stijl - af te maken.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS