Bijgewerkt: 15 juni 2024

Inspraakavond trajectnota mer Schiphol-Amsterdam-Almere

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijkswaterstaat
17-05-2008

De bereikbaarheid op de as Schiphol-Amsterdam-Almere zal zonder infrastructurele uitbreiding van de weg sterk verslechteren en negatieve gevolgen hebben voor het economisch functioneren van de Noordvleugel van de Randstad.

Daarom heeft het kabinet besloten om een tracé/m.e.r. (milieu effect rapportage)-procedure op te starten voor de wegcorridor Schiphol-Almere. Dit besluit is ook onderdeel van de Nota Ruimte, dat het kabinet in april 2004 heeft vastgesteld. Van 16 mei tot en met 26 juni 2008 ligt de trajectnota/MER Schiphol - Amsterdam - Almere ter inzage in het raadhuis van Amstelveen.

Tunnel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het tunnelplan van Rijkswaterstaat van de rijksweg A9 ter hoogte van de afrit 5 bij Amstelveen


Inspraak

Tijdens acht inspraakbijeenkomsten, onder andere in Ouder-Amstel, Almere en Amsterdam, wordt de inhoud van het project toegelicht en kunt u vragen stellen. Bovendien kunt u een informatiemarkt bezoeken, waar ook de GGD Amsterdam en het project OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad aanwezig zijn.

De bijeenkomst in Amstelveen zal op dinsdag 27 mei 2008 vanaf 19 uur gehouden worden in de Schouwburg Amstelveen. Tijdens de inspraakbijeenkomsten is een notulist aanwezig om uw mondelinge inspraakreactie vast te leggen. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om mondeling in te spreken, stellen de organisatoren het op prijs als u dit liefst drie dagen tevoren aan het Inspraakpunt kenbaar maakt, telefoon 070 351 80 16.

Reacties

Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en zendt deze door aan de betrokken ambtenaren. Het Inspraakpunt zendt de reacties bovendien aan de commissie voor de milieueffectrapportage, die deze betrekt bij haar toetsingsadvies. De gebundelde reacties kunnen na afloop van de inspraaktermijn worden ingezien. Iedere inspreker krijgt antwoord. Inspraak kan leiden tot aanpassing van de plannen.

Het is ook mogelijk via de website te reageren: Inspraakpunt

Lees ook: Thema-avond planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere

Website: Planstudie Schiphol –Amsterdam – AlmereAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.