Bijgewerkt: 14 juni 2024

Internationale Oproep om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen

Nieuws -> Technologie

Bron: 5G Space Appeal
29-08-2019

5G is de vijfde generatie cellulaire netwerktechnologie. De branchevereniging 3GPPP definieert elk systeem dat gebruik maakt van '5G NR'-software (5G New Radio) als '5G NR', een definitie die eind 2018 algemeen in gebruik werd genomen. Anderen kunnen de term reserveren voor systemen die voldoen aan de eisen van de ITU IMT-2020. 3GPPP zal hun 5G NR aan de ITU voorleggen. Het volgt 2G, 3G en 4G en hun respectieve bijbehorende technologieën (zoals GSM, UMTS, LTE, LTE, LTE Advanced Pro en andere). In april 2018 begon KPN met proeven voor het 5G-netwerk in Amsterdam-Zuidoost, Rotterdam, Drenthe en nabij Helmond voor het onderzoeken van de inzetbaarheid ervan. Het onderzoek in Amsterdam betreft het managen van menigten rond de Johan Cruyff Arena.

Internationale Oproep van verschillende wetenschappers:

Aan de Verenigde Naties (UN), Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Europese Unie (EU), Raad van Europa en de regeringen van alle landen, Wij, ondergetekende wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit (...) landen, dringen aan op een stop op de uitrol van het 5G (vijfde generatie) draadloos netwerk, inclusief 5G via satellieten in de ruimte.

5G zal onze blootstelling aan radiofrequente (RF) straling enorm verhogen, bovenop de reeds  bestaande 2G, 3G en 4G netwerken voor telecommunicatie. De schadelijkheid van RF straling  voor mensen en het milieu is bewezen. De  toepassing van 5G is een experiment op de mensheid en het milieu, wat onder internationaal recht als een misdaad wordt beschouwd.

Samenvatting. Telecommunicatiebedrijven zijn klaar om, met de steun van overheden, in de komende twee jaar wereldwijd het vijfde generatie draadloze netwerk (5G) uit te rollen. Hierdoor zullen ongekende maatschappelijke veranderingen plaats vinden. We zullen 'slimme' huizen hebben, 'slimme' bedrijven, 'slimme' snelwegen, 'slimme' steden en zelfrijdende auto's. Vrijwel alles wat we bezitten en kopen, van koelkasten en wasmachines tot melkpakken, haarborstels en luiers, zal antennes en microchips bevatten en zal draadloos worden verbonden met internet. Iedereen op aarde zal toegang hebben tot supersnelle draadloze communicatie met een zeer korte vertraging vanaf elke plek op onze planeet, zelfs in regenwouden, midden op de oceaan en op Antarctica.

Wat niet algemeen erkend is, is dat dit ook zal resulteren in ongekende veranderingen in het milieu, op wereldschaal. De geplande dichtheid van zendmasten is moeilijk voor te stellen. Naast miljoenen nieuwe 5G basisstations op aarde en 20.000 nieuwe satellieten in de ruimte zullen rond 2020 volgens schattingen 200 miljard straling uitzendende objecten deel uitmaken van het 'Internet der Dingen' (Internet of Things), en een biljoen objecten een paar jaar later. Halverwege 2018 werd reeds commerciële 5G met lagere frequenties en een lagere download snelheid toegepast in Qatar, Finland en Estland. De uitrol van 5G met extreem hoge frequenties (millimeter golven) staat gepland voor eind 2018.

Het bewijs dat radiofrequente (RF) straling schadelijk is voor levende wezens is overweldigend, hoewel dit op grote schaal ontkend wordt. Verzamelde klinische bewijzen van zieke en beschadigde mensen, experimenteel bewijs van schade aan DNA, cellen en organen in diverse planten en dieren, en epidemiologisch bewijs dat de meest voorkomende ziektes van de moderne tijd (kanker, hart- en vaatziekten en diabetes) voor een groot deel veroorzaakt worden door elektromagnetische vervuiling, vormt tezamen een literatuurdatabase van meer dan 10.000 peer-reviewed studies.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Een Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) mast met 5G versterkers


Internationale oproep om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. Als de plannen van de telecomindustrie voor 5G uitgevoerd gaan worden zal geen mens, geen dier, geen vogel, geen insect en geen plant op aarde in staat zijn om blootstelling aan straling te voorkomen, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. De hoeveelheid straling zal 10 tot 100 keer zo groot zijn als vandaag de dag, en er aan ontsnappen zal onmogelijk zijn. Deze 5G plannen dreigen serieuze, onomkeerbare effecten op mensen te hebben en permanente schade te berokkenen aan alle ecosystemen op de aarde.

Er moeten onmiddellijk maatregelen genomen worden om de mensheid en het milieu te beschermen, in overeenstemming met ethische plichten en internationale verdragen. (Opmerking: de literatuurverwijzingen zijn als hyperlinks en als literatuurlijst beschikbaar). 5G zal resulteren in een enorme toename van onontkoombare onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling.

5G op aarde. 5G technologie zal gebruik maken van millimeter golven om de enorme hoeveelheden data die nodig zijn voor het 'Internet der Dingen' te kunnen verwerken. Aangezien deze moeilijk compact materiaal kunnen doordringen, zal om de 100 meter een zender geïnstalleerd moeten worden in elke stedelijke omgeving ter wereld. In tegenstelling tot vorige generaties van draadloze technologie, waarbij een enkele antenne straling uitzendt over een groot gebied, maken 5G stations en 5G apparaten gebruik van meerdere in 'phased arrays' gerangschikte antennes die samenwerken om gefocuste, stuurbare, op laser lijkende stralen uit te zenden die elkaar volgen.

Elke 5G telefoon zal tientallen minuscule antennes bevatten die samenwerken om een extreem geconcentreerde frequentie-straal op te vangen van, en uit te zenden naar de dichtbij zijnde zendmast. De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) heeft regels opgesteld die een frequentie intensiteit van 20 watt toestaat; tien keer sterker dan de huidige toegestane grenswaarden voor mobiele telefoons.

Elk 5G basisstation zal bestaan uit honderden of duizenden antennes die gelijktijdig meerdere laser-achtige stralen zullen uitzenden naar alle mobiele telefoons en apparaten in een bepaald gebied. Deze technologie heet 'multiple input multiple output', of MIMO. FCC regels staan waardes toe van 30.000 watts per 100 MHz spectrum,2 of 300.000 watts per GHz spectrum, tien tot honderd keer sterker dan de huidige toegestane waardes voor basisstations.5G in de ruimte. Ten minste vijf bedrijven5 stellen voor om 5G vanuit de ruimte beschikbaar te stellen middels 20.000 satellieten in een lage en middelhoge baan om de aarde, die een deken van krachtige, gefocuste en stuurbare straling over de aarde zullen leggen. Elke satelliet zal millimeter golven uitzenden met een vermogen tot wel 5 miljoen watt (pdf 66 pagina’s) afkomstig van duizenden fase-gestuurde antennes.

Hoewel de energie [van de elektromagnetische straling] van de satellieten die de grond raakt minder zal zijn dan die van antennes op aarde, zal deze ook delen van de aarde bestralen die niet door andere zenders bereikt worden en zal deze energie aangevuld worden door miljarden 'loT' objecten die 5G uitzenden. Nog belangrijker is dat deze satellieten zich bevinden in de magnetosfeer van de aarde, welke een grote invloed uitoefent op de elektrische eigenschappen van de atmosfeer. De verandering van de elektromagnetische omgeving van de aarde kan zelfs een nog grotere bedreiging vormen voor het leven op aarde dan de straling van de antennes op de grond (zie hieronder).

Schadelijke effecten van hoogfrequente straling zijn reeds bewezen. Zelfs voordat 5G in beeld kwam werd in tientallen petities opgezet door internationale wetenschappers, met inbegrip van het Freiburger Appeal dat ondertekend werd door meer dan 3.000 artsen, opgeroepen om de uitbreiding van draadloze technologie te stoppen en om een moratorium op nieuwe basisstations af te kondigen.

In 2015 sloegen 215 wetenschappers afkomstig uit 41 landen alarm. Zij meldden de Verenigde Naties (UN) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat 'meerdere recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat elektromagnetische velden (EMF) levende wezens beïnvloeden bij een niveau dat ruim onder de meeste nationale en internationale richtlijnen ligt.' Meer dan 10.000 peer-reviewed wetenschappelijke studies laten schade aan de gezondheid zien door RF straling. Lees de volledige oproep hier (pdf 20 pagina’s.

De ondertekenaars van deze oproep zijn wetenschappers, artsen en milieuorganisaties uit alle werelddelen die zich al jaren onvermoeibaar inzetten om de aandacht van de wereld te vestigen op een onzichtbare aanval op onze biosfeer. Die aanval kan niet langer genegeerd worden. 5G - de 5e generatie draadloze technologie - mag niet op aarde of in de ruimte worden gebouwd. Het idee dat radiofrequentiestraling, algemeen bekend als radiogolven, op de een of andere manier geen echte straling is en onschadelijk is, werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw in laboratoria over de hele wereld weerlegd in laboratoria, en de schade aan mensen, dieren en planten is sindsdien bevestigd in meer dan 10.000 door vakgenoten beoordeelde studies. Als 5G wordt gebouwd, zal het stralingsniveau 10 tot 100 keer zo hoog worden, vrijwel van de ene op de andere dag, overal ter wereld. Er zal letterlijk geen plaats op aarde zijn om zich er voor te verbergen.

De effecten van de reeds bestaande radiofrequente stralingsniveaus op de gezondheid van de bevolking en het milieu, zoals die tot uiting komen in de kwaliteit van het leven; het hoge aantal gevallen van kanker, neurologische aandoeningen, hart- en vaatziekten en diabetes, zelfs bij kinderen; de ineenstorting van de vogel-, bijen- en vlinderpopulaties; en ongezonde bossen, kunnen overal worden waargenomen en gevoeld. Wij dringen er bij de regeringen en het publiek op aan de oproep aandachtig te lezen en dienovereenkomstig te handelen.

Arthur Firstenberg, beheerder van de oproep https://www.5gspaceappeal.org


Op 2 augustus 2019 waren er 134.458 ondertekenaars uit 198 landen. Om deze internationale oproep individueel te ondertekenen, gelieve het formulier in te vullen en hier als organisatie. Lees ook: Wonen in de buurt van een zendmast of antenneAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.