Bijgewerkt: 8 december 2022

Internationale Schakelklassen Peer2Peer in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: SG Panta Rhei
07-02-2019

Leerlingen van drie scholen voor het Voortgezet Onderwijs in Amstelveen gaan nieuwkomers van hun eigen leeftijd begeleiden bij hun dagelijkse bezigheden. Doel is dat de nieuwkomers in contact komen met leeftijdgenoten en zo sneller integreren in de samenleving. In een feestelijke bijeenkomst op woensdag 6 februari 2019 kregen de nieuwkomers van de Internationale Schakelklas (ISK) van Scholen Gemeenschap Panta Rhei en het Nova College in Amstelveen een buddy uit het reguliere onderwijs. Deze leerlingen komen van drie scholen in Amstelveen: het Keizer Karel College, Nova College VAVO en SG Panta Rhei.

Foto Amstelveen
(Foto SG Panta Rhei - 2019)

Nieuwkomers en buddy's voor het koppelmoment


Leerlingen en studenten van deze scholen gaan de nieuwkomers gedurende minimaal vijf maanden begeleiden bij schoolzaken en samen activiteiten ondernemen. Frank Berkhout (D66) wethouder van Onderwijs sprak zijn waardering uit voor het feit dat zoveel Amstelveense leerlingen bereid zijn om hun medeleerlingen uit de ISK te helpen bij het opstarten in hun nieuwe land en op hun nieuwe school. Hij sprak de nieuwkomers en de buddy's toe en wenste hen veel succes bij hun gezamenlijke activiteiten.

Doel is dat de nieuwkomers in contact komen met leeftijdgenoten en zo sneller integreren in de samenleving en dus ook buiten de school meer de Nederlandse taal spreken. De jongeren die de nieuwkomers begeleiden leren op hun beurt weer van andere culturen, wat ook hen verrijkt. Het is de eerste keer dat dit programma op deze schaal wordt uitgevoerd in Amstelveen. Momenteel zijn er door heel Nederland ongeveer 35 VO en mbo-scholen die het programma ‘Peer Buddy Nieuwkomer’ hebben omarmd. Scholen zijn erg enthousiast over het effect, de zichtbare snellere integratie en zachte landing van de Nieuwkomer.

Foto Amstelveen
(Foto SG Panta Rhei - 2019)

De eerste kennismakingsgesprekken


Achtergrondinformatie. De ISK op SG Panta Rhei is bedoeld voor leerlingen die in Nederland komen en de taal nog niet machtig zijn. In de ISK worden ze voorbereid op doorstroming naar het reguliere onderwijs. In de praktijk betekent dit dat veel leerlingen van de ISK afkomstig zijn uit 'vluchtelingengebieden'. Denk aan Syrië, Somalië, Ethiopië en Eritrea. Daarnaast kent de ISK ook kinderen van internationale werknemers, die de leeftijd van het VO hebben, maar de taal nog niet machtig zijn. In de ISK leren ze Nederlands en de normen en waarden die wij hier kennen. Wat vaak ontbreekt is het directe contact met Nederlandse leeftijdgenoten, terwijl de nieuwkomers daar wel veel behoefte aan hebben. Want naast 'nieuwkomers' zijn ze ook jongeren met hun eigen 'puberproblemen' en op zoek naar nieuwe sociale netwerken van leeftijdgenoten. Door het contact met reguliere leerlingen kan voorkomen worden dat de jonge nieuwkomers in een sociaal isolement terecht komen.

Peer Buddy Nieuwkomers. De koppeling van een ISK-leerling aan een Nederlandse scholier gebeurt op vrijwillige basis, want niet elke ISK-leerling heeft baat bij een buddy en niet elke leerling van het reguliere onderwijs is geschikt om die rol op zich te nemen.

Foto Amstelveen
(Foto SG Panta Rhei - 2019)

Ellen Kloos docent, coach en trainer van Peer2Peer overhandigt het officiële Peer2Peer-bord met het opschrift 'Peer2Peer School' aan Erik Holtslag directeur-bestuurder van SG Panta Rhei. Frank Berkhout wethouder Onderwijs volgt de actie


Zowel buddy’s als nieuwkomers worden voorbereid op hun taak in aparte trainingen. Docenten van de deelnemende scholen hebben vooraf eveneens een training gevolgd en hebben de selectie van de leerlingen gemaakt. Het programma Peer Buddy Nieuwkomer kent een train-de-trainer opzet. Docenten leiden leerlingen verder op en ondersteunen tijdens het vervullen van hun rol. Deze vorm van Peercoaching maakt deel uit van Peer2Peer; een methodiek, waarin het koppelen van leeftijdgenoten in verschillende Peer-rollen centraal staat. www.peer2peer-edu.nl.

Samenwerking met de gemeente Amstelveen en het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. De invoering van het Peer Buddy Nieuwkomer programma op SG Panta Rhei en het Nova College is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de gemeente Amstelveen en het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. De scholen investeren zelf in tijd van docenten om de leerlingen te werven, trainen en ondersteunen gedurende de begeleidingsperiode. Ook investeren scholen in de jaarlijkse bijdrage van de projectorganisatie Peer2Peer. Alle partijen zien het nut van een snellere integratie van jongeren in en hebben zich vanuit hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid verbonden aan Peer2Peer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.