Bijgewerkt: 24 juli 2024

Internationale Vrouwendag 2010 gevierd in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Conchita Willems / Amstelveenweb.com
09-03-2010


De Amstelveense viering van Internationale Vrouwendag in het Raadhuis op maandag 8 maart van 16-19 uur werd een pracht evenement. De ruim 150 vrouwen schaarden zich rondom het thema: Internationale Vrouwendag 100 jaar!

Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen tijdens zijn toespraak. Naast hem staat de gastvrouw van de bijeenkomst,
mevrouw Marlene Meester, voorzitter van het Wijkplatform Randwijck


Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan van Zanen vertelt over zijn vrouwen


Toespraak burgemeester Van Zanen

Dames (en heren),

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. De 100e. Dat juist ik hier nu sta om deze dag te openen, is opmerkelijk. Maar u ziet het, het is eervol, ik doe het graag en met overtuiging!

Het gemeentebestuur steunt deze dag – onder auspiciën van Cardanus en het Interculturele Vrouwenplatform - van harte. De emancipatie van de vrouw is en blijft een belangrijk onderwerp op vrijwel elke politieke en/of economische agenda. Het is in zekere zin een ‘hardnekkig’ item dat nog altijd niet is voltooid.

Ten opzichte van mannen komen vrouwen er nog vaak bekaaid van af; niet zelden krijgen vrouwen minder betaald, is het bedrijfsleven over het algemeen nog een mannenwereld en zijn vrouwen vaker het slachtoffer van geweld. En dan heb ik het nog alleen over de situatie in Nederland. Als je om je heen leest en kijkt, zie je dat bijna elk land zijn eigen emancipatieprobleem heeft. Of het nu in de eerste, tweede of derde wereld betreft.

 En bijzonder genoeg zijn er juist in de laatste categorie landen voorbeelden van emancipatie die we hier nog lang niet hebben bereikt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vrouwen die met een microkrediet kleine ondernemingen opzetten om met uiterste volharding bedrijfjes op te bouwen waarmee ze vervolgens hun familie en soms hun hele dorp kunnen onderhouden. In die situaties valt er vrijwel geen man te bekennen.

Persoonlijk heb ik meer met vrouwen dan met mannen. ‘Mijn’ vrouwen zijn stuk voor stuk sterke karakters – mijn beide grootmoeders, moeder, echtgenote en dochter – sterke karakters die bewust keuzes maken, die misschien op het eerste gezicht weinig te maken hebben met maatschappelijke carrières maar des te meer met het uitzetten van een eigen koers naar een eigen zelfverwerkelijking. Ook de politiek kent daarvan een aantal bijzondere voorbeelden. Ik kom daar zo op terug.

En weet u overigens dat van alle burgemeesters ruim twintig procent vrouw is? Gelukkig komen er steeds meer vrouwelijke burgemeesters bij. De strijd voor vrouwenrechten is van alle tijden. We kennen allemaal Aletta Jacobs die zich met succes sterk maakte voor het recht op hoger onderwijs voor vrouwen. Zij werd de eerste vrouw die een universitaire studie met succes afrondde. Na haar artsexamen werd zij de eerste Nederlandse vrouwelijke arts. Hiermee werd zij een voorbeeld voor velen.

Een van mijn persoonlijke voorbeelden is de voor een aantal van u wellicht bekende Haya van Someren-Downer. Deze politica was met haar 32 jaar in 1959 niet alleen het jongste vrouwelijke Tweedekamerlid en de allereerste vrouw die het eind jaren ’60 tot partijvoorzitter schopte, maar zij was ook de eerste vrouw die tijdens haar Kamerlidmaatschap moeder werd.

Maar de belangrijkste persoon met betrekking tot vandaag is toch wel de Duitse Clara Zetkin. Zonder haar waren we hier nu niet geweest. Honderd jaar geleden stelde zij voor om wereldwijd elk jaar een dag te organiseren ter ere van de vrouw en om op te komen voor haar rechten. Haar idee werd enthousiast verwelkomd en hiermee was de Internationale Vrouwendag een heugelijk feit.

Vandaag bent u bijeen om voor de honderdste keer stil te staan bij alle aspecten van de vrouwenemancipatie.Vanuit de emancipatiegedachte in de jaren ‘60 dacht men eerst dat alle verschillen tussen mannen en vrouwen het gevolg waren van opvoeding en cultuur.  De laatste jaren echter blijkt dat de verschillen veel meer in onze hersenen zitten en dat het verschil in opvoeding en cultuur alleen de aangeboren eigenschappen versterken.

Man en vrouw moeten gelijkwaardig zijn, ze zijn absoluut niet gelijk aan elkaar. Volgens John Gray – auteur van ‘Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus’- zijn ze zelfs zo verschillend dat het lijkt alsof ze van twee verschillende planeten komen. Gelijkwaardig is iets anders dan gelijk. Met gelijkwaardigheid bedoel ik dat mannen en vrouwen dezelfde rechten, plichten, ontplooiingkansen en beloning moeten hebben.

Als we leren om elkaars sterke eigenschappen optimaal te gebruiken en minder nadruk leggen op de zwakke kanten van beide geslachten zijn we pas echt emancipatoir bezig. Amstelveen koos vorige week woensdag 10 vrouwen tot lid van de Gemeenteraad. Eén meer dan op dit moment. Er is nog werk te doen! Ik wens u allen een inspirerende Vrouwendag toe!Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De foyer naast de raadzaal was goed gevuld met vrouwen, maar toch durfden een paar mannen ook te komen. In de achtergrond staat Dolf Veenboer wethouder


Burgemeester Jan van Zanen sprak de vrouwen toe over zelfverwerkelijking, rolmodellen als de eerste vrouwelijke arts in Nederland Aletta Jacobs en de eerste vrouwelijke voorzitter van een landelijke politieke partij in Nederland Haya van Someren-Downer.

Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Deze danseres komt oorspronkelijk uit Iran en door haar dans is de sfeer direct veranderd in de zaal
Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De aanwezigen genieten van de show


Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mineke Schipper vertelt dat in alle culturen over de hele wereld, seks en geslacht kwesties worden uitgedrukt in spreekwoorden


Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Burgemeester Jan van Zanen vindt het prachtig, om alle mogelijke spreekwoorden te horen over de hele wereld


Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door de Duitse Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit 17 landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een 8-urige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal.

Een verwijzing naar het bekende boek van John Gray “Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus” toont de verschillen tussen beide geslachten, terwijl de essentie van de dag juist gaat om de sterke kanten van vrouwen en mannen, die inspireren tot gelijkwaardigheid, tot echte emancipatie. De quiz over de emancipatiebeweging in de vorige eeuw illustreerde de toespraak van de burgemeester levendig.

Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Dhr. Bagelaar werd ook uitgenodigd door de vrouwen en bijna vergeten, maar uiteindelijk mocht hij over zijn werk vertellen, wat hij in de jaren 70 voor de vrouwenbeweging betekende in Amstelveen


Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Esther Veenboer, raadslid voor de PvdA aan tafel in gesprek met een bezoekster van de middag. Naast haar zit Conchita Willems lid van Intercultureel Vrouwenplatform Amstelveen


Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Els Weijers, hoofd beleid van de gemeente Amstelveen bespreekt een probleem met een vrouw


Op het programma stond een intrigerende lezing door Mineke Schipper getiteld: 'Trouw nooit een vrouw met grote voeten'. De lezing verwonderde door de enorme hoeveelheid spreekwoorden uit vele culturen gebaseerd op de tragiek van de afhankelijke vrouw en de controlerende man als heerser.

Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Yvette Cramer van de Amstelveense uitgeverij Totemboek in gesprek


Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Lottie Schenk, gepensioneerd klinisch pedagoog, heel lang actief in de vrouwenbeweging aan tafel met een moslima


Hierdoor werd helder, dat Nederland  rijp is voor eigentijdse spreekwoorden, gebaseerd op gelijkwaardigheid en eigen kracht van het individu, zowel vrouw als man. Zoals een spreekwoord uit Tibet aangeeft: 100 eigenschappen van een man en 100 eigenschappen van een vrouw maken de mens volmaakt.

Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Soza Gaffaf voorzitter van Stichting Sozfonds (voor gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord-Irak) in gesprek met een vrouw


Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Schrijfster Mineke Schipper voert een gesprek achter een tafel


Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Abeer Riyadh binnenhuisarchtitecte uit Irak praat met Marie-Thérèse Claessen van afdeling communicatie van de gemeente Amstelveen


Vrouwendag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Dorien Mijksenaar (r) raadslid voor GroenLinks-Amstelveen, woordvoerder Wonen, Welzijn en Zorg in gesprek met een vrouw


De dansvoorstelling, het open podium voor gedichten, het speeddaten met prikkelende doelen voor vrouwen en een bevrijdende lachsessie als vrolijke en ontwapenende happening, zorgden voor heel wat contacten tussen de vrouwen. Authentiek zijn en saamhorigheid kenmerkten deze succesvolle viering. De organisatie was in handen van Stichting Cardanus, de Gemeente Amstelveen en het Intercultureel Vrouwenplatform Amstelveen.

Conchita WillemsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.