Bijgewerkt: 26 mei 2024

Invloed van 70 jaar migratie op het economisch beleid

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
08-05-2024

In de publicatie kijkt het Centraal Planbureau (CPB) naar de invloed van economisch beleid en de conjunctuur op migratie over een periode van ruim 70 jaar. Daaruit blijkt dat migratie sterk samenhangt met de stand van de economie.

Als het economisch goed gaat, komen er doorgaans meer migranten naar Nederland. Tijdens een recessie komen er minder immigranten en vertrekken er meer emigranten. Daarnaast is er sinds de EU-uitbreiding van 2004 een opwaartse trend in de immigratie, die voornamelijk toe te schrijven is aan arbeidsmigratie en daaraan gerelateerde gezinsmigratie. Voor de komst van asielzoekers heeft het CPB geen verband gevonden met de conjunctuur.

Foto Amstelveen
(Foto Piqsels - 2024)

Veel gastarbeiders vestigden zich uiteindelijk permanent in Nederland

Economisch beleid. Flexibilisering op de arbeidsmarkt, zoals het gebruik van tijdelijke contracten, moedigt werkgevers aan om meer arbeidsmigranten aan te trekken. Zo toont onderzoek aan dat een lagere mate van ontslagbescherming leidt tot een hoger migratiesaldo (immigratie minus emigratie). Of een verhoging van het minimumloon leidt tot meer of minder immigratie is niet op voorhand duidelijk. Ook is er geen eenduidig bewijs dat een ruimer sociaal vangnet een belangrijke drijfveer is voor migranten, al speelde het sociale vangnet wel een rol bij de permanente vestiging van gastarbeiders in de 20ste eeuw.

Lessen uit het verleden. In het onderzoek wordt ook een aantal lessen getrokken uit de geschiedenis van de gastarbeiders in de jaren 50, 60 en 70. Net als nu, was ook toen de wens om arbeidsmigranten tijdelijk aan te trekken, maar veel gastarbeiders vestigden zich uiteindelijk permanent in Nederland. In de jaren daarna krompen veel bedrijfstakken waarvoor de arbeiders waren aangetrokken, zoals de textielindustrie en de mijnbouw. Dit resulteerde in een aanzienlijke werkloosheid onder de gastarbeiders, die vaak moeite hadden om ander werk te vinden vanwege hun geringe scholing. Het is daarom raadzaam om oog te hebben voor langdurige inzetbaarheid van migranten, en om een (arbeids-)migratiebeleid te voeren dat consistent is met de (gewenste) richting, waarin de Nederlandse economie – en de daarbij behorende arbeidsvraag – zich zal ontwikkelen. Lees: Economische dynamiek en migratie (pdf 38 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.