Bijgewerkt: 16 juni 2024

Invoering SEPA ook in Amstelveen en Aalsmeer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-08-2013

Herbert Raat, (VVD) wethouder financiën informeert de gemeenteraad van Amstelveen

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Geachte dames en heren,

SEPA is een Europees project, dat ten doel heeft om voor 1 februari 2014 al het Europese betalingsverkeer te standaardiseren. Onderdelen van de nieuwe wet- en regelgeving zijn bijvoorbeeld, dat er nieuwe eisen aan acceptgiro’s en machtigingskaarten worden gesteld.

De interne planning van het doorvoeren van alle SEPA-wijzigingen staat op oktober 2013. Voor iedereen geldt dat het 9- of 10 cijferige rekeningnummer verandert in een langer, zogenaamd IBAN nummer. Dit geldt ook voor de rekeningnummers van gemeentes.

Onze klanten gaan, net als wij en de rest van Nederland, migreren naar de nieuwe SEPA werkwijze. Softwareleveranciers passen de systemen aan en converteren hun administratie, waardoor alle oude rekeningnummers automatisch worden omgezet naar de nieuwe IBAN nummers.

Ook Amstelveen en Aalsmeer doen dit met hun financiële softwarepakketten. Op deze manier is het niet nodig om de gegevens aan onze klanten door te geven, en andersom. Het gaat als het ware automatisch.Voor onze klanten, burgers of medewerkers is het niet nodig zelf iets te veranderen. Salarisuitbetaling en de sociale uitkeringen zijn ruim voor de landelijke deadline SEPA proof. Ook gaan we onze betaalproducten de komende maanden aanpassen. Landelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat 90% van de mensen bekend is met SEPA.

Het is naast de publiciteitscampagne van het Rijk dan ook niet nodig een aparte campagne op te zetten voor Amstelveen en Aalsmeer. Wel communiceren we de overgang op de gemeentepagina en op de website. Ook wijzigen we de komende periode het rekeningnummer onder ons briefpapier en zullen we de overige publicaties nalopen.

Hoogachtend, Herbert Raat, wethouder financiën

SEPA en IBAN?

Achtergrond van de overgang op IBAN (International Bank Account Number) is, dat Europa op weg is naar een gezamenlijke betaalmarkt (SEPA: Single Euro Payments Area). Naast de omzetting van het huidige rekeningnummer naar IBAN worden ook betaalmiddelen als overschrijvingen en incasso’s aangepast.

Als bedrijven niet binnen uiterlijk anderhalf jaar hun administratie, software en bedrijfsvoering hierop hebben aangepast, kunnen zij straks geen gebruik meer maken van het girale betalingsverkeer.

Het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie (NFS) roept alle betrokken partijen om de deadlines van het nationaal migratieplan te respecteren. Extra inspanningen van koepels, brancheorganisaties, banken en softwarehuizen zijn nodig om het MKB te helpen zo snel mogelijk op IBAN over te gaan.

Het midden- en kleinbedrijf en ook middelgrote bedrijven zijn nog weinig gevorderd met de overgang op IBAN. Zij lijken pas in de tweede helft van 2013 te willen migreren, maar lopen dan het risico in een file te komen voor de ondersteuning van hun bank en softwareleveranciers.

Voor een snellere overgang is van belang, dat banken ervoor zorgen, dat de omgeving voor het internetbankieren standaard op IBAN wordt gezet. Ook is het van belang om indien nodig tijdig de ondersteuning van banken en softwareleveranciers in te schakelen. Op http://www.overopiban.nl/  is voor bedrijven en organisaties een checklist te vinden met de te nemen acties.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.