Bijgewerkt: 30 juni 2022

Invoering van het 14+ netnummer in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-07-2013

John Levie, (BBA) wethouder onder andere Fysieke Infrastructuur van de gemeente Amstelveen informeert de gemeenteraad in verband met de invoering van het 14+ netnummer in Amstelveen :

Geachte dames en heren,

In het kader van het landelijke programma Antwoord@, dat tot doel heeft de overheidsdienstverlening te verbeteren, werd enige jaren geleden onder andere voorgesteld, dat alle gemeenten bereikbaar zouden worden via het makkelijk te onthouden nummersysteem 14+netnummer. Voor Amstelveen gaat het om de nummers 14020 en 140297 (Nes aan de Amstel en de Bovenkerkerpolder).

Ons college heeft na onderzoek in 2007 besloten de nummers (voorlopig) niet in te voeren. De belangrijkste reden was, dat de nummers gedeeld worden met andere gemeenten en daarom een doorroutering noodzakelijk is. De beller moet, na het nummer gebeld te hebben, nog aangeven voor welke gemeente het telefoontje bedoeld is (zie bijlage I voor een overzicht van alle gemeenten met 14020 of 140297).

Dit kan wel eenvoudig worden opgelost met spraakherkenning (de naam wordt dan ingesproken in plaats van het intypen van een nummer op basis van een voorgelezen keuzemenu), maar het blijft toch een extra stap. Een andere optie was het onderbrengen van alle telefonie bij de gemeente Amsterdam, maar getwijfeld werd aan de kwaliteit en de kosten.

14plus Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Een makkelijk te onthouden nummersysteem, het 14+ netnummer


Nieuwe afweging

Inmiddels zijn er een aantal zaken gewijzigd op basis, waarvan we opnieuw hebben gekeken naar de wenselijkheid van de invoer van 14020 / 140297:

•          Het 14+ netnummer is één van de resultaatverplichtingen geworden binnen het iNUP (een overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e-overheid). Gemeenten dienen uiterlijk 1 januari 2015 op een dergelijk nummer te zijn aangesloten.

•          Het merendeel van de inwoners van Nederland kan inmiddels al gebruik maken van een 14+netnummer, zie bijlage II voor de aantallen.

•          Om de invoer te stimuleren is geld uit het gemeentefonds genomen waarmee de invoer bekostigd wordt, er zijn dus geen (extra) kosten meer verbonden aan de invoer.

•          Ook wordt de invoer ondersteund door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). KING zal de gesprekken met de andere gemeenten met gelijk netnummer organiseren, er dient immers afstemming plaats te vinden in verband met de inrichting van de gedeelde spraakherkenning.

•          KING heeft de VNG geadviseerd om in 2014 een landelijke campagne te voeren, dat gemeenten bereikbaar zijn via 14+netnummer. Als deze campagne doorgang vindt en Amstelveen zou nog niet aangesloten zijn, dan bestaat de kans, dat inwoners tevergeefs proberen de gemeente op deze manier te bereiken.

•          Was het in het verleden verplicht om het eigen nummer (020-5404911) op te heffen, deze eis is inmiddels losgelaten. Bellers kunnen dus ook nog steeds het rechtstreekse nummer blijven gebruiken en de routering op deze manier desgewenst omzeilen.

•          Ook de eisen ten aanzien van de communicatie van het nummer zijn losgelaten. Het is voldoende om aangesloten te zijn. Het nummer kan eenvoudig op de website en in de lokale kranten worden gepubliceerd; het toevoegen van het nummer aan andere communicatie-uitingen kan geleidelijk aan worden doorgevoerd, bijvoorbeeld als er toch al herdruk/nieuw ontwerp nodig is, geen extra kosten dus.

•          Sommige operators berekenen meer dan de lokale kosten voor het bellen van een 14+netnummer. In de nieuwe telecomwet is het berekenen van extra kosten verboden (met ingang van juli 2013).

Op basis van deze nieuwe feiten is besloten nu te starten met de invoer van het 14+netnummer. Na de zomervakantie zal KING gesprekken organiseren met de gemeenten met gelijke netnummers.

Samenvattend

De gemeente gaat na de zomervakantie onder begeleiding van KING in gesprek met buurgemeenten over de invoer van de nummers 14020 en 140297 als extra nummers om het callcenter van Amstelveen te bereiken.

Het invoeren van een 14+netnummer is één van de resultaatverplichtingen binnen het i-NUP (de overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e-overheid). Gemeenten dienen uiterlijk 1 januari 2015 op een dergelijk nummer te zijn aangesloten.

14020 en 140297 komen niet in de plaats van, maar zijn een aanvulling op het bestaande nummer 020-5404911. Aan de invoer zijn geen kosten en een geringe investering van ambtelijke capaciteit verbonden.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, J.E. Levie, l.b.

Bijlage I. Gemeenten met kengetal 020 of 0297

Gemeenten met kengetal 020: Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel en Waterland

Gemeenten met kengetal 0297: Amstelveen, Aalsmeer, De Ronde Venen, Nieuwkoop en Uithoorn. Haarlemmermeer heeft ook een kern met 0297.

Bijlage II. Aantal gemeenten en inwoners, dat gebruik kan maken van 14+netnummer (status juni 2013)

Gemeenten technisch live (= gemeenten zijn bereikbaar via het nummer): 58

Gemeenten operationeel live (= het nummer wordt ook gecommuniceerd): 177

Totaal gemeenten live: 235

Inwoners technisch live: 1.538.727

Inwoners operationeel live: 10.348.866

Totaal inwoners live: 11.887.213Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.