Bijgewerkt: 8 december 2023

Inwoners en instellingen in Amstelveen weten het lokaal coronafonds goed te vinden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-01-2021

Van de beschikbaar gestelde 15 miljoen euro in het lokaal coronafonds is nog € 6,2 miljoen beschikbaar voor lokale ondersteuningsmaatregelen in Amstelveen. In totaal is er door de gemeente € 4,8 miljoen daadwerkelijk uitgegeven en is € 4 miljoen gereserveerd. Het gaat om lokale ondersteuning voor inwoners, instellingen, zelfstandig ondernemers en bedrijven in Amstelveen.

Met het geld uit het lokaal coronafonds kan, indien nodig onmiddellijk, ondersteuning op maat geboden worden. Er zijn onder meer garantiesubsidies uitgekeerd aan maatschappelijke voorzieningen en culturele en sportinstellingen. Daarnaast is een MKB-noodlening in het leven geroepen voor bedrijven en acute noodhulp voor inwoners met schulden. Daarnaast wordt ruimhartiger omgegaan met verzoeken om uitstel van betaling van onder meer lokale belastingen. Het aantal inwoners dat om uitstel vraagt is substantieel hoger dan in de afgelopen jaren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het raadhuis van Amstelveen naast de Poel


Vinger aan de pols. 'Wij geven op regelmatige basis een update van de uitgaven om een vinger aan de pols te houden. We doen er samen met de gemeenteraad alles aan om de lokale gemeenschap door de crisis te helpen' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën. Bij aanvang van de coronapandemie heeft het college van B en W in maart 2020 in eerste instantie € 10 miljoen beschikbaar gesteld om diegenen die tussen wal en schip vallen bij de landelijke regelingen te helpen. De gemeenteraad besloot hier tijdens de raadsvergadering van 8 april 2020 nog eens € 5 miljoen bovenop te doen als het budget van € 10 miljoen onvoldoende blijkt te zijn.

MKB-regeling. Amstelveen heeft sinds 20 januari 2021 de subsidieregeling anderhalvemeter maatregelen voor noodlijdend MKB voor kosten die ondernemers gemaakt hebben voor eenmalige praktische aanpassingen direct gerelateerd aan Covid-19 maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. De gemeenteraad heeft € 1 miljoen beschikbaar gesteld uit het lokale coronafonds die nu ingezet wordt voor de ondersteuning van noodlijdend MKB. U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 maart 2021.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.