Bijgewerkt: 13 april 2021

Inwoners van Amstelveen voelen zich gemiddeld veiliger

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/CBS
03-03-2020

Steeds minder Nederlanders geven aan zich onveilig te voelen. Zei in 2012 nog 37 % zich in het algemeen wel eens onveilig te voelen, in 2019 was dat 32 %  procent. Ook de onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt en op plekken in de eigen woonplaats worden minder vaak gerapporteerd. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2019 (pdf 113 pagina’s).

De Veiligheidsmonitor is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête, waarin de thema’s leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht. Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. Deze Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

Onveiligheidsgevoelens in buurt Noord-Holland in 2019: 17,7% afname ten opzichte van 2012


Inwoners van Amstelveen voelen zich doorgaans veiliger dan inwoners van andere gemeenten van 70.000 inwoners en meer. Dat is het beeld dat naar voren komt uit de Veiligheidsmonitor 2019 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 2 maart 2020 publiceerde. De Veiligheidsmonitor verzamelt gegevens over (on)veiligheidsgevoelens van inwoners. Ruim 350 Amstelveners deden mee aan dit onderzoek.

De Veiligheidsmonitor deed onderzoek naar overlast, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit en tevredenheid over gemeente en politie. Van de bevraagde Amstelveners ervaart 36,3% een vorm van overlast, dat is met name verkeersoverlast. Vergeleken met de andere gemeenten scoort Amstelveen hiermee goed (landelijk gemiddelde: 49%). Andere positieve ontwikkeling is dat het aantal Amstelveners dat zich wel eens onveilig voelt ten opzichte van 2017 met ruim 4% is gedaald tot 30,6% (landelijk gemiddelde: 36,2%). Een kleine 14% van de Amstelveners geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt. Ook dat is lager dan het landelijke gemiddelde (18,5%). Het aantal Amstelveners dat aangeeft slachtoffer te zijn van één of meer delicten is gedaald van 20% in 2013, naar 15% in 2017 tot 14% in 2019. Landelijk daalde het percentage van 24% in 2013 naar 17% in 2019. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Meer dan de helft (56%) van de inwoners geeft aan zeer tevreden te zijn met de inzet van de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. Amstelveen scoort hiermee het beste van de onderzochte steden (landelijk gemiddelde: 40%). Ook blijkt dat de waardering over het contact met de politie ten opzichte van 2017 met ruim 4% is gestegen tot 67,5% (landelijk gemiddelde: 65%). Burgemeester Tjapko Poppens vindt het goed te horen dat het veiligheidsgevoel van Amstelveners op een aantal punten is verbeterd en dat inwoners de inzet van de gemeente en de politie waarderen. 'Daar staat tegenover dat nog altijd 14% van de Amstelveners het slachtoffer wordt van een delict. Veiligheid is een thema dat onze blijvende aandacht en alertheid vraagt. Samen met politie en inwoners blijven wij werken aan een veilig(er) Amstelveen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.