Bijgewerkt: 26 maart 2023

Inwoners van de regio Amstelland-Meerlanden zijn minder conservatief

Nieuws -> Informatief

Bron: Provincie NH
20-07-2017

10% lagere scores voor belang behoud landschap en monumenten. Inwoners van regio Amstelland-Meerlanden tonen zich vergeleken met andere Noord-Hollandse regio's minder behoudend: gevraagd naar het belang van behoud van landschap en behoud van monumenten hechten ze hier 10% minder belang aan dan het provinciaal gemiddelde. Zij voelen bovendien, samen met inwoners van Amsterdam, het meest voor opwekking duurzame energie, ook als dat ten koste gaat van het landschap. Inwoners van Amstelland-Meerlanden staan het meest open voor experimenten met woningbouw op hindergevoelige plekken: 39% vindt dit belangrijk, tegenover 33% van alle Noord-Hollanders. Inwoners van de regio lijken zich ook het minste zorgen te maken over wateroverlast en kustbescherming, vergeleken met alle Noord-Hollanders hechten zij 6-10% minder belang aan deze provinciale uitdagingen.

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2017)

Waardering voor drie perspectieven op Noord-Holland in 2050


Algemene resultaten onderzoek (voor heel Noord-Holland). Als Noord-Hollanders moeten kiezen tussen hoogbouw, of laagbouw, investeren in een netwerk van wegen/fiets/OV of een digitaal netwerk, behoud van het landschap, of ruimte voor het opwekken van duurzame energie, bouwen in de stad, of juist in de buitengebieden en investeren in kansrijke, of kansarme gebieden, dan geven zij geen eenduidig signaal af. De uitkomsten gaan richting 50/50 en zijn niet regioafhankelijk.

Wanneer gevraagd wordt welk belang mensen hechten aan de verschillende uitdagingen die tussen nu en 2050 op de provincie afkomen verkiest een ruime meerderheid (60 tot 76%) investeren in de kwaliteit van het grondwater, schone lucht, schoner openbaar vervoer en ‘geen hinder van Schiphol en andere industrie’ boven andere, economisch wellicht aantrekkelijkere, maar ook meer ‘vervuilende’ beleidsopties. Duidelijk is ook, dat Noord-Hollanders voor de toekomst van de provincie veel belang hechten aan het behoud van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals dorpswinkels, scholen, sportclubs en zorgvoorzieningen, en zaken als luchtkwaliteit, een groene leefomgeving en een gezonde voedselproductie.

Omgevingsvisie NH2050: Jouw Noord-Holland. Na de zomer van 2018 wordt in de Omgevingsvisie NH2050 vastgelegd, hoe Noord-Holland om zal gaan met belangrijke uitdagingen als verstedelijking, klimaatverandering en nieuwe vormen van mobiliteit. Dit najaar bepalen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten de hoofdlijnen. Onder de naam ‘Jouw Noord-Holland’ kan iedereen hierover meedenken en -praten. In twee kwantitatieve onderzoeken is een representatieve groep van zo’n 3.000 Noord-Hollanders bevraagd. In huiskamergesprekken in elke regio en op de evenementen Bevrijdingspop Haarlem en SAIL Den Helder gingen Gedeputeerden in gesprek met ongeveer 500 Noord-Hollanders. De Facebookpagina Jouw Noord-Holland heeft inmiddels 6.000 volgers en bereikte tot nu toe circa 650.000 unieke personen. Het onderzoeksrapport 'Keuzes voor Noord-Holland' is hier te downloaden (pdf 36 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.