Bijgewerkt: 17 mei 2021

Inzicht in handhaving in Amstelveen maart 2021

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-04-2021

De gemeente Amstelveen rapporteert maandelijks de cijfers van handhaving en het aantal inbraken. De cijfers laten zien wat de handhavers op straat allemaal tegenkomen en hoe ze daar tegen optreden. De cijfers zijn verdeeld in vijf onderdelen: verkeer, jeugd, afval, fiscaal parkeren en inbraken. Dit keer de cijfers over maart 2021. Het aantal inbraken is in maart verder gedaald naar 12, dat was 14 in februari. Ook in vergelijking met maart 2020 is er sprake van een daling, toen vonden er 19 inbraken plaats. De dalende trend zet gestaag door.

Dumpen afval. Het onjuist aanbieden en dumpen van huishoudelijk of grof afval kwam in maart uit op 101 keer, dat was 170 keer in februari. Hiervoor zijn 14 processen-verbaal uitgeschreven. Dat waren er 34 in februari 2021. Het aantal officiële waarschuwingen daalde met drie naar tien. Het plaatsen van een bouwcontainer op of aan de openbare weg zonder vergunning verdubbelde van 21 naar 43 keer.Foutparkeerders. Bij verkeershandhaving stond in maart het aantal foutgeparkeerde auto’s opnieuw op nummer een. Er zijn 39 processen-verbaal uitgeschreven en veertien officiële waarschuwingen gegeven voor parkeren buiten de rijbaan waar dit niet mag. In totaal maakten 56 automobilisten zich hier schuldig aan. Op de tweede plaats staat parkeren buiten de parkeervakken, 53 keer. Hiervoor zijn 40 processen-verbaal uitgedeeld en 11 officiële waarschuwingen.

Op het gebied van fiscaal parkeren ontvingen 1079 automobilisten een bekeuring, omdat zij parkeerden zonder te betalen of omdat de parkeertijd verstreken was. 82 automobilisten ontvingen hiervoor een officiële waarschuwing. Verder kwamen er 222 meldingen van jeugdoverlast binnen bij handhaving. In 161 gevallen werden de jongeren niet aangetroffen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Wethouder Herbert Raat met de handhavers op de scooter op de parkeerplaats van Voetbalvereniging RKSV RODA '23 aan de Noorddammerweg 48 in Amstelveen


Thema van de maand. Iedere maandrapportage staat in het teken van een thema. In maart is dat de scanscooter. Parkeertoezicht in Amstelveen is uitgebreid met twee scanscooters. Sinds 2019 neemt het aantal gebieden waar betaald parkeren is ingevoerd toe. Wat hierdoor ook fors toeneemt, zijn de afstanden die toezichthouders moeten afleggen en het aantal te controleren voertuigen. Daarom is gekeken hoe dit efficiënter kan. In Amstelveen is gekozen voor een scooter in plaats van een scanauto om het persoonlijk contact met de automobilisten te behouden. Handhaving rijdt niet alleen langs met de scanscooter, maar plaatst ook een kaartje achter de ruitenwisser, waarop staat dat er geen of onvoldoende parkeergeld is betaald. Hierdoor kunnen zij zelf nogmaals vaststellen of er daadwerkelijk een overtreding wordt begaan. Het doel is niet om zoveel mogelijk boetes uit te delen, maar om de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van woonwijken te bevorderen. Lees meer over de scanscooters en de handhavingscijfers op de themapagina hieronder.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Een handhaver op een scooter controleert de kentekenplaten van de voertuigen in de straat met een speciale scanner met meerdere camera's aan de achterkant. Wanneer de scanner een kenteken registreert die niet voor de parkeerkosten betaalt wordt het aan een parkeerwachter gemeld die op een scooter naar de locatie rijdt en een bekeuring uitschrijft


Themapagina. Elke maand zijn de cijfers terug te vinden op een themapagina in het Amstelveens Nieuwsblad. Bekijk  Maandrapportage maart 2021 - Scancooters (pdf). Oudere edities  zijn te vinden op de pagina van wethouder Herbert Raat onder ‘Publicaties’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.