Bijgewerkt: 11 mei 2021

Inzicht in subsidie Cardanus gewenst

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
30-05-2007

VVD en CDA willen meer inzicht krijgen in de subsidiestroom naar de welzijnsstichting Cardanus. Dat inzicht is er volgens de beide partijen op dit moment onvoldoende. Het gebrek aan inzicht kwam volgens VVD en CDA aan het licht bij de behandeling van raadsvoorstellen over jeugdveiligheid en topsport.

Bij een brede instelling als Cardanus dient de raad dat inzicht wel te hebben, zo vinden beide fracties. Zij vragen om de hoogte van de subsidiebedragen aan Cardanus en willen weten of Cardanus zich houdt aan de gemaakte prestatieafspraken. Ook willen zij weten of Cardanus rekening houdt met prioriteiten uit het collegeprogramma.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.