Bijgewerkt: 25 juni 2022

Irritatie over boterzachte toezeggingen provincie

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
15-12-2011

Gemeentelijk groeit de irritatie over de boterzachte provinciale toezeggingen en de traagheid in de besluitvorming. Gevreesd wordt dat het Rijk de ruime financiële positie van de provincie zal afromen ter dekking van het eigen financieringstekort. Onlangs publiceerden beide overheden een gezamenlijk persbericht. Bijgaand cursief de tekst uit dat persbericht. Vetgedrukt, wat de praktijk is.

Eerder stelde de provincie 12,5 miljoen euro ter beschikking voor de ontwikkeling van HOV-knooppunt aan de Carmenlaan. Er was toen nog sprake van doortrekking van de Noord-Zuid lijn tot de Westwijk. Nu ook andere scenario's voor een hoogwaardige railverbinding worden onderzocht, is afgesproken dat de toegekende 12,5 miljoen ook een ruimere OV-bestemming mag krijgen.

De provincie heeft inmiddels voor de derde keer het bedrag van 12,5 miljoen euro toegezegd voor het openbaar vervoer in Amstelveen, maar in het recente verleden zijn veel hogere bedragen genoemd. Bij de gemeente zijn twijfels gerezen over de hardheid van provinciale toezeggingen. Dezelfde miljoenen worden steeds anders gelabeld.

De gemeente heeft inmiddels een bedrag van ruim 18 miljoen euro geleverd voor de realisatie van de N201, in de verwachting, dat zij een gedeelte van haar investering zou kunnen bekostigen uit de ontwikkeling van een bedrijventerrein ten noorden van de N201.

Momenteel is er, door de verslechterde economische situatie, een overaanbod van bedrijventerrein van 80 hectare in de regio. De gemeente en de provincie hebben afgesproken verder door te praten over het overaanbod van bedrijventerreinen in de regio.

Amstelveen is bereid om het bedrijventerrein bij de N201 uit de markt te nemen, maar wil door de provincie wel voor de helft gecompenseerd worden voor de eerdere investering van 18 miljoen euro, die de gemeente in goed overleg met de provincie dacht terug te verdienen uit de ontwikkeling van het terrein. De provincie, die een bestuurlijke regierol heeft, weigert te compenseren en daarom ziet de gemeente geen reden om van het bedrijventerrein af te zien.

Amstelveen ziet kansen in samenwerking rondom de zogenaamde Amstelscheg (gebied aan de Amstel rondom Ouderkerk). Er zijn veel ontwikkelmogelijkheden waardoor het gebied een parel in de provincie kan worden met een hoge recreatieve waarde. Het gebied heeft een historisch aangezicht, er is recreatie op het water mogelijk en er zijn mogelijkheden voor de ontwikkeling van de horecastrip Amstelzijde, mits de verkeersituatie wordt aangepakt. De gemeente en de provincie hebben afgesproken om kansen nader te onderzoeken.

Tenslotte is er de ontwikkeling van de Amstelscheg. Voor de recreatieve opwaardering van het gebied en de verbreding van de brug naar Ouderkerk hebben de partijen elkaar nodig. De gemeente heeft aangeboden er een gezamenlijk project van maken, maar GS houden dat af. (HG)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.