Bijgewerkt: 26 september 2021

Jaap Prent overhandigde zijn gift aan burgemeester Van Zanen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveeenweb
16-10-2013

Jaap Prent (76), burgerlid van Burger Belangen Amstelveen en gepensioneerde slager met een bijna levenslange hobby: modelschepen bouwer - overhandigde één van zijn schepen, de 'Hr. Ms. Zeeland' aan Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen op 16 oktober 2013 in het raadhuis.

Modelschepen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Jaap Prent en burgemeester Jan van Zanen bij het bassin, waarin een paar modelschepen rondvaren tijdens de Modelschepen 2-daagse op 19 augustus 2006


Prent organiseerde twee keer een modelschepen tentoonstelling in de wijk Patrimonium, één in 2006 en één in 2008, die onder grote belangstelling werden bezocht. In grote tenten en in De Tuinzaal werden meer dan 150 modelschepen tentoongesteld en in twee bassins voeren diverse schepen met radiografische besturing. Het maritieme evenement begon in 2006 en werd een groot succes, dus voor initiatiefnemer Jaap Prent met zijn 50 zelfgebouwde modelschepen, was de tentoonstelling twee jaar later een logisch vervolg.

prent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Jaap Prent uit Amstelveen staat in de hangaar op Schiphol bij de Jubilerende Dutch Dakota Association op 1 april 2007 met zijn historische modelschepen in verband met de geboorte van de Nederlandse admiraal Michiel de Ruyter 400 jaar geleden


Het subsidiegeld voor het organiseren kreeg hij destijds van de gemeente Amstelveen. Prent moest noodgedwongen met zijn hobby stoppen, omdat zijn vingers het fijne werk niet meer kunnen uitvoeren. Dus dacht hij aan de burgemeester, de gemeente moest een mooie modelschip van hem krijgen als aandenken van deze mooie periode uit zijn leven.

Modelschepen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Vlnr.: Hans de Weers, Jaap Prent, burgemeester Jan van Zanen en Jan Meeuwis bij de ontvangst op 16 augustus 2008 in Patrimonium tijdens de tweedaagse tentoonstelling van modelschepen en stoommodellen


Prent over zijn modelschip: 'Er was een tentoonstelling (expositie) van de kunstschilder, aquarellist, etser, lithograaf van Hendrik Willem Mesdag in Den Haag van 20 december 2004 tot 14 februari 2005 over het door mij gebouwde pantserdekschip Hr. Ms. Zeeland. Deze tentoonstelling werd gehouden ter gelegenheid vanwege het 30-jarig bestaan van de Dutch Ship Collectors Club uit Den Haag’.

‘Er was een vlootschouw ter ere van de kroning van Koningin Wilhelmina , die op 15 september 1898 plaats vond op het Hollands Diep. De jonge Koningin werd met het Koninklijk jacht Hr. Ms. Zeehond naar het commandoschip Hr. Ms. Zeeland gebracht voor het afnemen van de schouw. In haar gevolg Mr. Ms. Belona met de Indische Prinsen, Hr.Ms.schoener Dolfijn met de ministers en met de S.S. Nederland van dc maatschappij Zeeland met de leden van de raad van state en van de statengeneraal aan boord. Dit tafereel is door H. W. Mesdag op diverse schilderijen vastgelegd.'

prent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Een historische foto van het pantserdekschip Hr. Ms. Zeeland


prent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het model van het pantserdekschip Hr. Ms. Zeeland door Jaap Prent


prent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Burgemeester Van Zanen bekijkt wat achtergrondinformatie van de Hr. Ms. Zeeland


prent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Burgemeester Jan van Zanen en Jaap Prent bekijken de tekeningen van het modelschip


‘Hr. Ms. Zeeland was een Nederlands pantserdekschip van de Hollandklasse, gebouwd door de Koninklijke Maatschappij de Schelde in Vlissingen. Het schip werd op 20 maart 1897 te water gelaten op de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen. Op 1 juni 1908 werd de Zeeland in dienst genomen. Van uit Vlissingen op 18 juni 1898, vertrok het schip voor proeftochten op de Noordzee, waar bij ook een bezoek werd gebracht aan het Engelse Plymouth. Tijdens een vlootrevue op het Hollandsch Diep op 15 september 1898 treed zij op als vlaggenschip voor een vloot van 18 schepen. Zoals gezegd werd de vlootschouw gehouden ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina’.

prent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Modelschipbouwer Jaap Prent kan urenlang over zijn hobby vertellen. Burgemeester Jan van Zanen blijkt een goed publiek te zijn


prent Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Modelschipbouwer Jaap Prent en burgemeester Jan van Zanen met de nieuwste aanwinst van de gemeente Amstelveen, het model van het pantserdekschip Hr. Ms. Zeeland
Enkele tentoonstellingen van Jaap Prent  • WC Kostverloren juni 1992

  • Expositie modelbouw in Westend, Amstelveen op januari 1999

  • Toenmalige oude IJpleinschool tijdens de SEAL Amsterdam augustus 1995

  • De botenvloot van Jaap Prent, maart 1997

  • Schepen 3 daagse in de Bolder - oktober 2004

  • Nieuwe IJpleinschool in 2000 en 2005, tijdens SAIL Amsterdam

  • Schepen 3-daagse in Westend voorjaar 2005.


Prent heeft een jaar lang aan het modelschip gewerkt en dat kostte hem ongeveer 600 manuren. Hij vertelde aan onze redactie, dat als hij er niet meer is, er hier op het raadhuis een mooie herinnering overblijft aan hem en zijn gekoesterde werk. Burgemeester Van Zanen bekeek de nieuwste aanwinst van de gemeente van zeer nabij en vond de gift van Jaap Prent erg mooi.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.