Bijgewerkt: 11 augustus 2022

Jaarrapportage woonruimteverdeling woningcorporatie Eigen Haard 2020

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Eigen Haard
04-08-2021

Onlangs heeft woningcorporatie Eigen Haard haar jaarrapportage woonruimteverdeling 2020 met het College B en W van Amstelveen gedeeld. Deze jaarrapportage willen wij ook aan u laten toekomen. In de jaarrapportage (pdf 23 pagina’s) vindt u informatie over de verhuringen, actief woningzoekenden in de sociale verhuur, slaagkansen. Bekijk ook de thema’s zoals, duurzaamheid, leefbaarheid, financiën en in prettige buurten op de website van Eigen Haard.

Uit de samenvatting: Verhuur sociale huur. In 2020 heeft Eigen Haard 99% van de vrijkomende sociale huurwoningen verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot en met € 43.575 en 1% aan huishoudens met een inkomen boven de € 43.575. Eigen Haard heeft 99% van de woningen passend toegewezen.

Eigen Haard heeft in 2020 2.428 sociale huurwoningen verhuurd via WoningNet. Dit zijn er 100 meer dan in 2019 via WoningNet. Echter, in 2019 werden projecten voor jongeren met een huurcontract voor 5 jaar niet verantwoord in WoningNet en in 2020 wel. In totaal heeft Eigen Haard daarmee 83 minder sociale huurwoningen verhuurd in 2020 dan in 2019. Dit is terug te zien in een afname van het aantal verhuringen in met name de gemeenten Amsterdam, en daarnaast in Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Zaanstad in 2020 ten opzichte van 2019. In vooral Uithoorn, en in Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn is een toename van het aantal verhuringen te zien.De kans op een sociale huurwoning is in 2020 licht gedaald voor woningzoekenden die reageerden op het aanbod van Eigen Haard. De kans op een woning van Eigen Haard was in 2020 gemiddeld 2,1% (2019: 2,2%). De lagere slaagkans is ontstaan door een samenspel van een (geringe) toename van unieke, actief woningzoekenden in het werkgebied van Eigen Haard en een (geringe) afname van het aantal verhuringen van Eigen Haard. Tegelijk zien we een toename van het aantal actief woningzoekenden in de meeste gemeenten. Actief woningzoekenden reageren vaker op woningen en lijken door hun geringe slaagkansen hun kansen meer te gaan spreiden over de diverse gemeenten. We zien bij de meeste gemeenten dan ook een (iets sterkere dan gemiddelde) afgenomen slaagkans in 2020 ten opzichte van 2019.

Ondanks de lichte afname in slaagkans is de benodigde inschrijfduur niet gestegen. Om een woning toegewezen te krijgen in 2020 bij Eigen Haard moest een woningzoekende gemiddeld 15,1 jaar ingeschreven staan. Dit is een beperkte daling ten opzichte van 2019 toen er 15,6 jaar nodig was. De benodigde inschrijfduur blijft dus extreem hoog. In Haarlemmermeer was de gemiddelde inschrijfduur met meer dan 25 jaar het hoogst, gevolgd door Landsmeer waar de gemiddelde inschrijfduur meer dan 20 jaar was. Het laagst was de inschrijfduur in Oostzaan, Uithoorn en Aalsmeer (tussen de 13 en 14 jaar).

In 2019 constateerden we dat de slaagkansen en inschrijfduur zich voor Eigen Haard gunstig ontwikkelden en 2019 het jaar van de kentering zou kunnen zijn, mits de nieuwbouwproductie goed zou doorzetten. Want het was en is niet zo dat er in het algemeen meer doorstroom op gang komt op de sociale huurmarkt. De toename van de slaagkans was in 2019 terug te voeren op een toename van het aantal beschikbare woningen door renovatie en nieuwbouw. In 2020 heeft Eigen Haard ondanks Corona toch nog 242 sociale huurwoningen kunnen bouwen. Dit zijn er echter flink minder dan in 2019. Daarnaast zijn er in 2020 meer sociale huurwoningen verkocht, gesloopt en geliberaliseerd dan bijgebouwd. Dit heeft, ondanks de iets toegenomen mutatiegraad, in combinatie met een beperkte toename van actief woningzoekenden geleid tot een nog geringere kans op een sociale huurwoning in 2020.

De druk op de woningmarkt in ons werkgebied is nog steeds enorm hoog:  • de gemiddeld benodigde inschrijfduur van 15,1 jaar is nog steeds bijzonder hoog,

  • het aantal actief woningzoekenden in het werkgebied van Eigen Haard blijft hoog (totaal: 90.381),

  • woningzoekenden reageren vaker op woningen en in diverse gemeenten,

  • de gemiddelde slaagkans voor regulier woningzoekenden (dus exclusief de directe bemiddelingen) is gedaald en bijzonder laag: 2,1%.


Lees de resterende tekst van de Jaarrapportage 2020 van woningcorporatie Eigen Haard hier.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.