Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Jacco Vonhof voorzitter van MKB-Nederland over het coalitieakkoord

Nieuws ->

Bron: MKB-Nederland
18-12-2021

De reactie van Jacco Vonhof voorzitter van MKB-Nederland op het coalitieakkoord: 'Als voorzitter van MKB-Nederland én omhoog gevallen glazenwasser, zoals ik mezelf nogal eens grappend noem, had ik deze week de eer om de Economie-lezing van EW (Elsevier) te mogen houden. Ik zei het daar en ik zeg het hier: ik vóel me nog steeds een glazenwasser. En zoals ik vroeger op mijn ladder stond en naar binnen keek bij de kantoren waarvan ik de ramen waste, zo kijk ik nu naar Den Haag. Als ondernemer sta ik hoog op die ladder, kijk naar het comfort van de mensen die binnen zitten, en ben op dat moment de enige die het risico voelt. De enige die voelt wat er gebeurt als ik van die ladder af dondert.'

Wantrouwen richting ondernemers. Ik gebruik deze metafoor, omdat ik in Den Haag vaak begrip mis voor wat ondernemerschap betekent, wat ondernemers drijft en hoe het er in bedrijven aan toe gaat. Ik baal van het wantrouwen, waar Haags beleid zo vaak op is gebaseerd, terwijl de praktijk is dat ondernemers – in elk geval de overgrote meerderheid – van nature het goede doet. En ik mis de aandacht voor de mens achter de cijfers; ondernemers zijn natuurlijk gewoon mensen, geen aparte soort.Toekomst in handen van ondernemerschap. Het bedrijfsleven staat er momenteel niet heel goed op. Hoewel de kritiek doorgaans vooral op de grote ondernemingen in ons land is gericht, worden ook de kleinere daar nogal eens in meegetrokken. Terwijl iedereen zich móet realiseren, en politiek Den Haag voorop, dat we die bedrijven – klein én groot – keihard nodig hebben bij alle grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Of het nu gaat om de aanpak van de klimaatverandering, gelijke kansen, de arbeids- of de woningmarkt. Brede welvaart is het grote doel, maar zonder de bijdrage van ondernemers bereiken we dat niet. Dát moet breed tussen de oren zitten. Dat de toekomt van ons land in hoge mate in handen ligt van het ondernemerschap.

Vertrouwen, ruimte en eenvoud. Mijn boodschap aan de formerende partijen, aan het nieuwe kabinet, is dan ook: maak ondernemers op al die ingewikkelde dossiers onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem, en stel ze in staat daaraan hun cruciale bijdrage te leveren. Wat ondernemers daarvoor nodig hebben, is heel kort gezegd helder beleid dat rekening houdt met het belang, de schaal en de mogelijkheden van het mkb en dat stimuleert in plaats van ontmoedigt. Geef ons vertrouwen, ruimte en maak het minder complex. Maak investeren én werkgeverschap (weer) aantrekkelijk, zorg dat ondernemers toegang hebben tot financiering, ruim overbodige regels op en neem het mkb (99 procent van het totale bedrijfsleven) als de norm bij het maken van beleid. Alleen dan kunnen we ons land ook naar een hoger niveau tillen en alle grote opgaven van deze tijd ook betalen. Vanuit de wetenschap dat we het eerst moeten verdienen.'

Jacco Vonhof voorzitter MKB-Nederland. De volledige EW Economie-lezing is hier (pdf 21 pagina’s) terug te lezen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.