Bijgewerkt: 24 juli 2024

Jacht op voortvluchtige Britse criminelen in de regio

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Amsterdam-Amstelland
16-03-2010

Via dewebsite www.depolitiezoekt.nl  vraagt de politie de hulp van het publiek bij de jacht op voortvluchtige Britse criminelen. Sinds oktober 2008 heeft de Politie Amsterdam-Amstelland in haar regio 25 Britten aangehouden die veroordeeld waren voor of verdacht werden van ernstige criminele activiteiten.

“We willen Britse voortvluchtige criminelen duidelijk maken dat Amsterdam en omgeving geen prettige plek voor ze is”, verklaart commissaris Liesbeth Huyzer, verantwoordelijke voor Opsporing binnen de korpsleiding van de politie Amsterdam-Amstelland. Daarom roepen we nu ook nadrukkelijk de hulp van het publiek in door de foto’s van gezochte Britten op www.depolitiezoekt.nl te plaatsen.

Britten Amstelveen
(Foto Politie Amsterdam-Amstelland - 2010)

De laatst toegevoegde foto's van gezochte criminelen op de website van de politie” In samenwerking met de Britse Serious Organised Crime Agency (SOCA), Crimestoppers UK, het Openbaar Ministerie Amsterdam en de stichting M., zoekt de Amsterdamse politie onder de naam “Operation Return” actief naar voortvluchtige Britse criminelen die in Nederland verblijven. Zij blijken zich vaak schuil te houden in Amsterdam en omgeving.

 Daarom is de jacht op Britse voortvluchtigen in de afgelopen anderhalf jaar versterkt met als resultaat dat al 25 personen zijn aangehouden. Zij werden in het Verenigd Koninkrijk gezocht vanwege zware misdrijven als: doodslag, gewapende overvallen, diefstal met geweld of de import van en handel in verdovende middelen of vuurwapens.

Als blijk van waardering voor alle inzet en aanhoudingen ontvangt een aantal Amsterdamse rechercheurs op 23 maart in Londen een speciale award uit handen van de leiding van de SOCA.

Op www.depolitiezoekt.nl staan vanaf vandaag de foto’s van zes personen, die zich naar alle waarschijnlijkheid in Amsterdam of omgeving schuilhouden. Vanavond wordt in de tv-uitzending van Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht besteed aan één van de zes zaken. In de tv-uitzending van het regionale opsporingsprogramma Ter Plaatse wordt morgen aan alle zaken aandacht besteed, omdat we vooral verwachten dat de bewuste verdachten zich in onze regio ophouden.

Mr.Herman Bolhaar, Hoofdofficier van justitie: ”Amsterdam is een gastvrije stad, maar niet voor mensen met slechte bedoelingen. Uit eerdere zaken blijkt dat deze gezochten ook in Nederland strafbare feiten plegen. Met het aanhouden en overleveren van deze voortvluchtigen maken we Amsterdam veiliger."

David Armond, directeur internationaal voor SOCA: "onze ervaringen in Spanje bewijzen dat deze campagnes ex-pat gemeenschappen een vijandige omgeving voor UK fugitives maken. Wij hebben al uitstekende resultaten bereikt met onze Nederlandse partners; deze oproep is gericht op het voortbouwen op dit succes en ervoor te zorgen dat Nederland niet wordt gezien als een eenvoudige schuilplaats voor UK criminelen." Guus Wesselink, directeur stichting M.

“ Meld Misdaad Anoniem ofwel Crimestoppers The Netherlands, is een effectief hulpmiddel bij de bestrijding van criminaliteit. Per dag gaan er 40 serieuze tips naar de politie en andere instanties. Ook gezochte Engelse criminelen zullen door het inschakelen van M. en Crimestoppers Engeland tegen de lamp lopen.”

Lord Ashcroft, raad van Crimestoppers UK: “Deze criminelen denken dat ze zich veilig in Nederland kunnen schuilhouden, maar er is slechts 1 telefoontje nodig naar Crimestoppers om ze terug te brengen naar het Verenigd Koninkrijk om hun straf te ondergaan. Wij hebben de hulp van het publiek nodig om deze voortvluchtigen op te pakken, dus bel anoniem als u informatie heeft naar 0800-7000 in Nederland en 0800 555111 in het Verenigd Koninkrijk. U kunt in het verenigd Koninkrijk ook informatie kwijt via de website.

25 British criminals arrested in Amsterdam area Police asks for assistance of the public in the hunt for British fugitives Via the website www.depolitiezoekt.nl , the police are asking for assistance of the public in the hunt for British fugitives. Since October 2008, the police Amsterdam-Amstelland arrested 25 Brits in her region. The Brits were sentenced for or suspected of serious criminal activities.

“We want to make it clear to the British fugitives that Amsterdam and the surrounding of Amsterdam, is not a safe haven for them”, declares commissioner Liesbeth Huyzer, member of the board and responsible for the Criminal Investigation Department within the police corps of the police Amsterdam – Amstelland. That’s why we are asking for the support of the public by placing pictures of wanted criminals on www.depolitiezoekt.nl.”

In cooperation with the British Serious Organised Crime Agency (SOCA), Crimestoppers UK, the Public Prosecutor’s Office Amsterdam, and the foundation M, the Amsterdam police is actively searching - under the name “Operation Return” - for British fugitives who are in the Netherlands. They often appear to be hiding in Amsterdam and the surrounding of Amsterdam. That’s why the hunt for British fugitives has increased in the past 18 months; as a result of that, 25 persons have been arrested so far. They were wanted in the UK for serious crimes like: manslaughter, armed robberies, theft using violence, or the import of and trade in narcotics or firearms.

As a token of gratitude for all the effort and arrests, some detectives from Amsterdam will be receiving a special award from the board of SOCA, which will take place in London on 23 March. As from today, the pictures of 6 persons will be visible on the website www.depolitiezoekt.nl . The persons are believed to be hiding in Amsterdam or the surroundings of Amsterdam.

In the television broadcast of Opsporing Verzocht of tonight, attention is given to 1 of the 6 cases. In the television broadcast of the regional investigation programme “Ter Plaatse” of tomorrow, attention will be given to all cases, because we expect that the suspects concerned are in our region.

Liesbeth Huyzer, police commissioner for Amsterdam-Amstelland (member of the board and responsible for the criminal investigation department) said: "We are already very successful in arresting British fugitives. The last 1,5 year we arrested 25 of them. We don't want these criminals to hide out in our region and that's why we ask the help of the public to get information to arrest more of these fugitives.

Mr. Herman Bolhaar, chief prosecutor Amsterdam: “Amsterdam is a hospitable city, but not for people with bad intentions. Our experience from previous cases is that these British fugitives also commit crimes in ou region. We make Amsterdam a saver city with the arrests and extradition of these fugitives.

David Armond, International Director for SOCA: "Our experience in Spain proves that these campaigns make ex-pat communities a hostile environment for UK fugitives. We have already achieved some outstanding results with our Dutch partners; this appeal aims to build on this success and ensure that the Netherlands is not seen as an easy hiding place for UK criminals." Guus Wesselink, director foundation M.: “M. or Crimestoppers The Netherlands is an effective tool against organised crime. Each day 40 actionable tips are going to the police and other organisations. Also most wanted British criminals will have to fear for arrests now during this effective cooperation between police forces and Crimestoppers in England and Holland.” Lord Ashcroft, KCMG, Chair of Crimestoppers: “These criminals think they’re safe hiding in the Netherlands, but it takes only one call to Crimestoppers to bring them back to the UK to face justice.

We need the public’s help to catch these fugitives so please contact Crimestoppers anonymously if you know anything by telephoning 0800 7000 in the Netherlands or 0800 555 111 in the UK. Alternatively people can visit our website to pass on information.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.