Bijgewerkt: 23 april 2024

Jan Peter Balkenende bezocht Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-03-2024

Jan Peter Balkenende minister van de Staat hield een indrukwekkende toespraak over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten gevolge van de 40-jarig bestaan van serviceclub Probus in Amstelveen in het raadhuis van Amstelveen op 19 maart 2024.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2024)

Jan Peter Balkenende vertelt over de de 40-jarig bestaan van serviceclub Probus in de raadzaal van Amstelveen

Leuk dat Jan Peter Balkenende weer terug was in de raadzaal, waar zijn lange politieke carrière begon – meldt Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen op zijn Twitter pagina (X). In 1982 werd Balkenende in zijn woonplaats Amstelveen lid van de gemeenteraad, waar hij 16 jaar lang zou blijven.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2024)

Jan Peter Balkenende en Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen in het raadhuis van Amstelveen op 19 maart 2024

Op 19 maart 2024 heeft Jan Peter Balkenende op het Raadhuis van Amstelveen een rede/ inspirerend betoog gehouden ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van Probus 84 in Amstelveen. De titel van zijn betoog was: “Verantwoordelijk altijd, altijd verantwoordelijk.”

Probus 84 is onderdeel van Probus Nederland. De organisatie telt in Nederland ruim 430 clubs. Probus is afgeleid van Professional en Business. De doelstellingen van de clubs zijn onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning. De leden hechten waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Zo komt Probus 84 om de veertien dagen bijeen in de Veranda in Amstelveen.

In zijn betoog ging Balkenende in op het begrip verantwoordelijkheid in relatie tot werk en samenleving. Belangrijk in zijn ogen is het plezier dat mensen vinden in werk. Leeftijd is daarbij niet bepalend. Mensen willen vaak, ook op hogere leeftijd, doorwerken omdat ze werken als zinvol ervaren. Ze blijven betrokken. Voorwaarde is wel dat mensen gezond zijn en het lichamelijk aankunnen. Blijf in het leven nieuwsgierig is zijn idee en blijf nieuwe interesses ontwikkelen. Jongeren en ouderen kunnen in dit opzicht elkaar inspireren en elkaars kennis verrijken. Balkenende ziet verantwoordelijkheid zelfs als richtinggevend principe van de 21e eeuw en verwijst naar zijn recente boek “Capitalisme reconnected”. Daarin pleit hij voor een herbezinning op het doorgeslagen kapitalisme. Het huidige systeem pleegt roofbouw op de aarde en leidt tot steeds meer ongelijkheid. Het korte termijn denken moet plaatsmaken voor een beleid gericht op welzijn en geluk van burgers met aandacht voor natuur en klimaat.     

Op de bijeenkomst waren naast burgemeester Tjapko Poppens ook de andere twee Probusclubs in Amstelveen/ Ouderkerk uitgenodigd. De jubilerende club wil mogelijk het initiatief nemen om een Probuslezing om de 2/3 jaar te organiseren, gehouden door een bekende Nederlander.

Voorzitter Rien Alink: “Het is van groot belang om de maatschappelijk betrokkenheid, ook na pensionering, vast te houden en te continueren. Probusclubs willen dat uitdragen en stimuleren. Via lezingen die op de clubs worden gehouden, wordt onze interesse steeds weer gevoed. Het is zeer verheugend dat Jan Peter Balkenede deze “lezing” voor ons wilde houden. Zijn binding met Amstelveen komt opnieuw tot uitdrukking”.Bekend uit zijn periode als Amstelveens raadslid is Balkenendes krokettenmotie, ingediend en aangenomen op 25 november 1993: de (nog steeds in Amstelveen geldende) bepaling dat de gemeenteraadsleden recht hebben op een kroket als de raadsvergadering tot na 23.00 uur duurt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.