Bijgewerkt: 21 maart 2023

Johan Remkes is beschikbaar ook voor de komende periode

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
28-10-2015

Johan Remkes heeft op 27 oktober 2015 desgevraagd de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) laten weten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als commissaris van de Koning. Hij heeft Provinciale Staten van Noord-Holland hierover geïnformeerd. Het is nu aan Provinciale Staten om de herbenoemingsprocedure te starten, waarna Provinciale Staten een advies sturen naar de minister van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die bij positief advies de commissaris van de Koning voordraagt voor herbenoeming bij de Koning.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Johannes Wijnandus (Johan) Remkes (Zuidbroek, Groningen, 15 juni 1951) is een VVD politicus. Sinds 1 juli 2010 is hij commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Hier op de foto was hij op werkbezoek in Amstelveen op 9 oktober 2015


'Met veel genoegen kijk ik dan ook terug op en vooruit naar de samenwerking met u en het college. Ik hoop, dat u mij wilt voordragen voor herbenoeming, opdat ik me samen met u en het college de komende jaren verder kan inzetten voor onze mooie en sterke provincie. Ook in een nieuwe ambtsperiode zie ik daarvoor meer dan voldoende uitdagingen!' - aldus Johan Remkes in zijn brief naar de leden van de Provinciale Staten. De Koning benoemt de commissaris van de Koning (cvdK) voor een periode van 6 jaar. De commissaris kan daarna weer voor 6 jaar herbenoemd worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.