Bijgewerkt: 27 maart 2023

Joy Internationaal Multifunctioneel Centrum geopend in Uithoorn

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Conchita Willems
06-06-2017

Joy Internationaal Multifunctioneel Centrum sinds kort gevestigd aan de Ondernemingsweg 90 op het Uithoornse industrieterrein. Er worden diverse ruimten flexibel verhuurd, bedoeld voor allerlei doelgroepen, met de wens van de klant als uitgangspunt. De opening van dit jonge bedrijf heeft op 26 en 27 mei 2017 met groot succes plaatsgevonden. Dubbel mooie dagen met een warme zon en warme ontmoetingen tussen eigenaresse Nino van der Burg-Ruchadze en bezoekers aan het Centrum. Een open deur en een gastvrij onthaal gaan schuil achter creativiteit en enthousiasme.

Joy IMC brengt mensen bij elkaar en geeft ze een warme plek, waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht wie ze zijn, of waar ze vandaan komen. Dit bedrijfsmotto daagt uit om de ondernemende vrouw achter de schermen te leren kennen. Nino komt oorspronkelijk uit Georgië en woont sinds 1994 in Uithoorn. Zij komt uit een ondernemingsgezin, waarvan vader een aannemer was en moeder een aantal eigen winkels runde. Opgegroeid in een zakelijk en hartelijk gezinsmilieu ontdekte zij haar ondernemingspotentie bij het zien van een duidelijke behoefte aan internationale multiculturele activiteiten in haar woonplaats. Als jong meisje viel het haar al op, dat er zoveel soorten mensen op deze aarde bestonden. Mensen die verschillende groepen vormen door hun manier van leven, afkomst, geloofsovertuiging en tradities. Het viel haar tevens op, dat al deze verschillende mensen iets wezenlijks met elkaar gemeen hebben. Mensen willen graag ergens bij horen, gewaardeerd en gerespecteerd worden en vooral geliefd zijn.

Joy IMC is ‘the place to be’ en voldoet aan alle behoeften van iedereen. Gezien het feit, dat er in Uithoorn een ruimte en toegankelijke locatie met een moderne setting ontbrak, bracht Nino ruim anderhalf jaar geleden haar concept naar buiten. Vanuit het goed draaiende familiebedrijf in ditzelfde gebouw aan de Ondernemingsweg, zag zij lege ruimten al jaren met ledige ogen aan. Haar man steunde haar visie en geïnspireerd ontwierp zij met een Business Partner het bedrijfsplan. Dat plan ligt nu bij de gemeente. Bij het bedrijfsplan verzamelde Nina rond 200 flyers van kleine en grote initiatieven in en rond Uithoorn, die gebruik kunnen maken van het Centrum. Initiatieven die ad hoc, of voor langere tijd de ruimtes bij Joy IMC kunnen huren. Flexibel huren houdt in, dat zowel op de behoefte van de particulier als die van de grote bedrijven op aanvraag ingespeeld worden. Binnen redelijke grenzen is alles mogelijk en bespreekbaar.

Foto Amstelveen
(Foto Kees Willems - 2017)

Nino van der Burg-Ruchadze


Samenwerking. Nino heeft al constructief gesprekken gevoerd met Vita Welzijn en advies Amstelland – Uithoorn en met sport- en cultuurontwikkelaar Videt – Uithoorn. Verhuur van ruimten aan deze organisaties ziet zij als zinvol en behoefte dekkend voor de doelgroepen. Ditzelfde geldt voor samenwerking met MEE Amstel, de regionale organisatie die mensen steunt bij leven met een beperking. Werven doet zij niet alleen via persoonlijke gesprekken, maar ook met flyers, het levendig Facebook: Joy IMC en haar website: http://www.joyimc.nl

Juist op de openingsdagen bleek de kracht van deze communicatiemiddelen, want menigeen heeft haar via het internet gevonden. Ook op de advertentie in de lokale krant werd positief gereageerd, zowel door grotere bedrijven als particulieren. Ze is bijvoorbeeld benaderd door iemand die graag workshops Collages wil gaan geven. Of de Poolse priester die hier lezingen wilde organiseren. Of een ambassadeur die een goed verzorgd groepsoverleg met alles erop en eraan op korte termijn nodig had.

Wat is dat mooi. Joy IMC is bedoeld om mensen blij te maken. Mogelijkheden laagdrempelig bieden in rustige, eigentijdse sfeer voor redelijke prijzen. Mogelijkheden zoals: Bijeenkomsten van politiek tot religieus. Alle soorten therapie. Overige feesten of jubilea. Vergaderingen. Conferenties. Presentaties. Diverse cultuur- en kunst gebonden activiteiten. Symposia. Tentoonstellingen. Yoga/Zen meditatie. Zwangerschapsgym. Alle soorten Cursussen, zoals EHBO-cursussen, opvoedcursussen en dergelijke. Alle soorten danslessen. Oefenruimte voor toneel en/of musical. Repetitieruimte voor zangkoren. Competities voor bijvoorbeeld schaken/dammen/quizzen. Alle soorten Workshops. Schilderen/Tekenen/Etsen/Aquarelleren. Fotograferen. Boetseren/Kleien/Beeldhouwen. Naaien/Borduren/Breien. Koken. Markten. Lezingen. Alternatieve genezing. Fysiotherapie. Manuele therapie. Pedicure/manicuren. Kapper. Acupunctuur. Diëtist. Alle soorten muzieklessen.

De locatie is goed bereikbaar met de bus, er is ruim gratis parkeergelegenheid en er zijn uitstekende fietspaden. Ter inspiratie: Op vrijdagavond 16 juni en zaterdagochtend 17 juni 2017 start er een yogacursus met gratis proeflessen van Martine Yoga Move up. Eigenaresse Nino van der Burg-Ruchadze sluit af met de woorden: 'Ik wil iets goeds doen voor de wereld. Al ben ik een druppel in de zee: elke druppel telt …' Adres:Joy Internationaal multifunctioneel Centrum Ondernemingsweg 90 1422 DZ UithoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.