Bijgewerkt: 13 juli 2024

Jubileumfeest 30 jaar Ondernemersvereniging Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Johan Th. Bos/Amstelveenweb.com
18-09-2020

Op donderdag 17 september 2020 vierde de Ondernemersvereniging Amstelveen haar 30 jarig bestaan in strandpaviljoen
Poel’s Up met een netwerkborrel. De hele maand september brengt de vereniging een nieuwsbrief uit met een terugblik op de afgelopen 30 jaar. Hierin staat geschreven over de historie, bijzondere sprekers, mooie momenten en mijlpalen die zijn bereikt.
Lees verder: 'Strijden tegen het knellende harnas'.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De locatie van het feest was strandpaviljoen Poel's Up


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De gasten worden verwelkomd door Darshan Sloot directeur en voorzitter Alphons Böggemann. Uğur Pekdemir directievoorzitter van Rabobank Amstel en Vecht overhandigt een grote fles Rabobank-champagne


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De wethouders Floor Gordon (D66) en Herbert Raat (VVD) worden door directeur Darshan Sloot
ontvangen bij de ingang van de tent


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Burgemeester Tjapko Poppens en OA voorzitter Alphons Böggemann tijdens een fotoshoot met het raadhuis in de achtergrond


Een langdurig ovationeel applaus viel voorzitter Alphons Böggemann van Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) ten deel, nadat hij zijn terugtreden per 1 december 2020 had aangekondigd. Veel leden waren voor een ‘netwerkborrel’ en diner bijeen gekomen om het 30-jarige bestaan van de club mee te vieren. 'Dit is jouw kindje', zei directeur Darshan Sloot.

'De afgelopen jaren heeft de vereniging een plaats voor zich veroverd in de gemeente', zei Böggemann. 'Ik kijk daarom tevreden en met trots terug op de historie van de OA. Met een tikje weemoed en een vleugje pijn in het hart. Maar ook in de zekerheid dat de vereniging is uitgegroeid tot een stevige belangenbehartiger voor het bedrijfsleven', aldus Böggemann. 'Wij mogen ons gelukkig prijzen met geweldige leden en een dito gemeentebestuur'. Zijn opvolger is Rob van den Helder.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het feestgebak met het 30-jaar OA logo staat al klaar


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het feestgebak is een groot succes!


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Darshan Sloot directeur van de vereniging aan het woord

Namens het gemeentebestuur voerde burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens het woord. Die herinnerde er aan, met een verwijzing naar de hedendaagse coronacrisis, dat 30 jaar geleden een golfcrisis was, Donald Trump een financieel debacle meemaakte en een boek schreef, dat een bestseller werd. De OA, zei Poppens, staat symbool voor de korte lijnen die men er in Amstelveen op nahoudt. Die korte lijnen brachten ook B en W ertoe om te zien waar zij ondernemers in Amstelveen die met tegenslag te maken kregen, konden helpen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen tijdens zijn toespraak


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De aanwezige ondernemers volgen de diepgaande toespraken

Dat kenmerkt ook de verandering die bij de gemeente is ontstaan in de loop van dertig jaar, redeneerde Böggemann. 'Van een afstandelijk gemeentebestuur is het een college geworden dat de OA op prijs stelt en bij het beleid betrekt dat een relatie heeft met de ondernemers.' De OA kwam destijds na enkele mislukte pogingen tot stand, gaf hij toe. De toen nog lokale Rabobank was het eerste lid, wilde directeur Uğur Pekdemir van de inmiddels regionale Rabobank Amstel en Vecht wel kwijt. Stadsdichter Matthijs den Hollander vergeleek het DNA van de vereniging met dat van de Poel en Amstelveen. De plas is ooit gegraven om veen als brandstof te leveren aan steden als Amsterdam. Zo is ook het ondernemerschap brandstof. De kurk waarop de samenleving drijft, zei Den Hollander. 'Ondernemerschap is de ziel der dingen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Bert Winthorst gemeentesecretaris, Rob Ellermeijer (VVD) en Herbert Raat (VVD) wethouders volgen ook de toespraken


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Aftredend OA voorzitter Alphons Böggemann spreekt de aanwezigen toe


Toesprak van Alphons Böggemann

′Dag dames en heren, wélkom Burgemeester en Wethouders en Gemeentesecretaris, en wélkom vrienden-OAers. Voor u staat een trotse OA-voorzitter . Trots omdat ik op deze stralende 30ste verjaardag van de OA een paar woordjes mag zeggen tegen een stralend gezelschap . En een paar woordjes zeggen zou op de dag van een 30-jarig jubileum eigenlijk een minstens half uur durende feestrede moeten zijn, waarin uitvoerig wordt stilgestaan bij de mooie historie van de OA.

Maar dat ga ik vandaag nu eens NIET doen. Ten eerste omdat het een gezellige borrel moet blijven en ten tweede omdat de geschiedenis van onze vereniging heel leuk en goed is weergegeven door ons onvolprezen bureau in de drie extra Nieuwsbrieven van 3, 10 en 17 september. Wie ze nog niet gezien heeft: kijk er alsnog naar want het is absoluut de moeite waard!

Geen feestrede van de voorzitter dus. Maar wat dan wél? Eigenlijk heb ik hoofdzakelijk de behoefte om mijn gevoel van dankbaarheid en tevredenheid tot uitdrukking te brengen, en ik denk dat ik deze emotie deel met het hele bestuur. Want wat hébben we mooie ontwikkelingen zich zien voltrekken!

Na drie of vier mislukte pogingen in de 60er en 70er jaren om tot een ondernemersvereniging te komen was het dan eind 80er jaren wél raak en heeft een schoorvoetend gestart initiatief zich vanaf 1990 ontwikkeld tot het OA instituut, waaraan velen nu zoveel plezier beleven. Wij hebben mogen meemaken hoe een goedwillend clubje van enkele tientallen ondernemers uitgroeide naar een bloeiende en warme vereniging van zo'n 250 enthousiaste ondernemers. Wij hebben mogen ervaren dat wij van een ietwat senior gezelschap met veel grijze haren en grijze pakken transformeerde in een veel jeugdigere en dynamischere vereniging.

Wij zijn er getuige van geweest dat een club van bijna 100% mannen van karakter veranderde naar een bijna 50/50 mannen/vrouwen-verhouding. En hoeveel gezelliger is het daardoor geworden, vooral dankzij al die dames erbij! En dames en heren, u weet het van mij: ik geloof er heilig in dat die gezellige verhoudingen hét startpunt zijn voor de bekende gunfactor en de daaruit voortvloeiende goede zakelijke verhoudingen.

En last but not least: wat is er in die 30 jaar véél veranderd in de verhouding van de OA t.o.v. de gemeentelijke overheid! Van een afstandelijk gemeentebestuur naar een vooral open, hartelijk en warm gezelschap lieden, die óók nog met het besturen van onze mooie stad zijn belast! We hebben gezien dat een jaarlijks paar jaarlijkse, weinig-inspirerende rituele dansen werden omgevormd tot een oprechte, effectieve en continue samenwerking, óók en vooral op het niveau van ons bureau met de ambtelijke staf op de afdeling Economische Zaken. Beleefde vrijblijvendheid is omgezet in blijvend commitment, alles in het belang van onze stad en haar ondernemers.

En dus, dames en heren, staat hier een trotse OA-voorzitter, die tevreden achterom kijkt naar de voorbije 30 jaren, die hij vanaf de allereerste dag heeft mogen meemaken. En zou DIT dan niet het geschiktste moment zijn om je aftreden als voorzitter bekend te maken? Ik denk het wel. Aan alles komt immers een end en u heeft lang genoeg tegen datzelfde hoofd aan gekeken. Na 30 jaar bestuurder van de OA te zijn geweest, waarvan 13 jaar als voorzitter, ga ik op 1 december afscheid nemen van het voorzitterschap. Dat ga ik doen met een tikje weemoed en een vleugje pijn in het hart, maar óók met een heel góed gevoel, omdat ik u met veel plezier mag laten weten dat het bestuur het voorzitterschap in de handen gaat leggen van ons bestuurslid Rob van den Helder, een oerAmstelvener, een competente ondernemer met een heel mooie staat van dienst, die over alle vaardigheden lijkt te beschikken om onze OA de volgende 30 jaar in te geleiden. Het bestuur en ons dierbare bureau hebben daar alle vertrouwen in en wij hopen van harte dat u allen dat vertrouwen gaat herkennen en delen.

Blijft op deze dag van mijn kant alleen nog over om u allen heel hartelíjk te bedanken voor uw aanwezigheid vandaag op onze verjaardag en voor uw betrokkenheid in de afgelopen 30 jaren. Wij mogen ons gelukkig prijzen met zoveel geweldige leden en een Gemeentebestuur dat zó dicht bij ons staat. Daarvoor past ons veel, héél veel dank. En het ís dat het niet mag van Corona-King van Dissel van het RIVM, maar het liefst had ik u vandaag allemaal minstens 30 dikke knuffels gegeven!!

Dank u wel.′Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Alphons Böggemann neemt geëmotioneerd afscheid van zijn club


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Matthijs den Hollander de stadsdichter van Amstelveen: '30 jaar gedaan, 30 jaar vooruit, deze energie kan niet worden gestuit!'


Gedicht van stadsdichter Matthijs den Hollander: 'OA 30 jaar'

ik staar in gedachten 
liggend in het middaggras 
op een loom middaguur 
van de middeleeuwen 
langs de Amstel 
naar wat boeren
een paard 
een visser


Amstelveen is een kiem 
in de windvlaag van
een sacraal 
ruisende rietkraag 
wuift geen verklarend 
gebaar dat voorspelt
wat Amstelveen 
worden zou en vandaag 
geworden is 


wie kent het verhaal 
van deze stad 
spreekt haar taal 
kent woorden 
of misschien 
slechts één? 


veen! 
turven graven 
dragen sjouwen 
voorzien in levens 
land wordt geld


aan de Poel 
wordt al eeuwen 
het DNA van deze stad 
vastgesteld 


werken is leuk 
is goed is rap 
ondernemerschap 
is altijd al de ziel 
der dingen geweest  


het lot niet dragen
maar voorbij vliegen 
met een slimme 
ondernemersgeest 


30 jaar gedaan 
30 jaar vooruit 
deze energie 
kan niet worden gestuit 


wie onderneemt mee?
hoezee hoezee hoezee 


En het was nog lang gezellig in Poel’s Up


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.