Bijgewerkt: 13 juli 2024

KKC is de enige Excellente school van 2015 in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
18-01-2016

Vanochtend 18 januari 2016 hebben 130 scholen gehoord, dat ze zich de komende drie jaar excellent mogen noemen. 210 scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs hadden zich aangemeld om voor het predicaat in aanmerking te komen. Welke scholen door de jury uitverkoren zijn is via de website van de onderwijsinspectie te vinden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Voorkant van de aangebouwde gevel van het Keizer Karel College in 2009


Het Keizer Karel College (havo en vwo) in Amstelveen weet aantoonbaar een structuur en klimaat te creëren, waarin zelfstandigheid, prestatie en reflectie funderende waarden zijn die de praktijk van elke dag vormgeven. Het culturele klimaat van de school wordt gedragen door alle geledingen en bevat impliciete vooronderstellingen die talentontwikkeling garanderen. De school heeft een stevige beleidsstructuur met betrekking tot onderwijsinhoud, pedagogisch-didactische ambities, maatschappelijke verantwoordelijkheid en toekomstgerichtheid van de leerling. De school investeert in de ontwikkelkracht van de docent als bron van kwaliteit. Het Keizer Karel College is excellent in het zoeken naar de optimale leeromgeving voor de leerling en toont aan een goed te managen experimenteerkracht te hebben om verdere stappen te zetten. Lees hier ook het juryrapport. (pdf 19 pagina’s)

Excellente scholen van Nederland 2015-2017 zijn bekend

Een onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van Jet de Ranitz, heeft de scholen bezocht. Deze beoordeelde, of de school een speciale erkenning verdient. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang heeft de predicaten toegekend. Een excellente school is in ieder geval een school, waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

- een innovatief onderwijsaanbod;

- een bijzondere manier van om gaan met verschillen tussen leerlingen;

- een inspirerende manier van lesgeven;

- of een onderscheidende manier om de maatschappelijke taak in te vullen.

De afgelopen drie jaar werd het traject excellente scholen georganiseerd door het ministerie van OCW. Sinds dit jaar is de Inspectie van het Onderwijs eindverantwoordelijk. Nieuw is, dat de predicaten niet één, maar drie jaar geldig blijven. Bekijk de infograpic met het overzicht en de rapporten van de Excellente Scholen 2015.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.