Bijgewerkt: 3 december 2022

Kabinet beraadt zich van het vervolgproces vernieuwing pensioenstelsel

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
21-11-2018

Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert in een brief de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de afgelopen maanden zijn er intensieve gesprekken gevoerd binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) en tussen kabinet en sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel: 'Tot mijn spijt moet ik u melden dat die gesprekken niet tot overeenstemming hebben geleid. Met deze brief informeer ik u hierover, conform het verzoek van uw Kamer tijdens de regeling van werkzaamheden vandaag.'

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/SZW - 2017)

drs. Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Koolmees: 'Ons stelsel van aanvullende pensioenen is dringend aan vernieuwing toe; de noodzaak hiervan wordt door verschillende partijen al jaren breed gedeeld. Het pensioenstelsel sluit niet meer goed aan bij de arbeidsmarkt, er ontstaan spanningen tussen generaties waar juist gezamenlijkheid gewenst is, vertrouwen wordt geschaad doordat indexatie van pensioenen uitblijft waar mensen daar wel op gerekend hadden.'

Een akkoord met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel is nu niet mogelijk. De gesprekken binnen de SER en tussen het kabinet en sociale partners hebben niet tot overeenstemming geleid. Het kabinet beraadt zich nu op het vervolgproces. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft zich tot het uiterste ingespannen, zegt Koolmees. Het totaalpakket aan maatregelen dat op tafel lag, bevatte naast afspraken over de vormgeving van een pensioencontract ook andere zaken die belangrijk zijn voor een goede oude dag. Samen zouden die afspraken niet alleen zorgen voor een duurzaam, robuust pensioenstelsel voor huidige en toekomstige generaties. De afspraken zouden ook pensioenkortingen kunnen voorkomen, een beter perspectief bieden op indexatie en maatwerk kunnen bieden om eerder te kunnen stoppen werken als dat nodig is.

Volgens Koolmees blijft de urgentie om het pensioenstelsel te vernieuwen onverminderd groot. Het stelsel sluit niet meer goed aan bij de arbeidsmarkt, er ontstaan spanningen tussen generaties en doordat indexatie uitblijft, wordt ook het vertrouwen geschaad. Daarom vindt de minister het stelsel dringen aan vernieuwing toe.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.