Bijgewerkt: 1 maart 2024

Kabinet neemt maatregelen om woningmarkt te stimuleren

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
01-09-2010

Minister De Jager (Financiën) neemt een aantal maatregelen om de woningmarkt een impuls te geven. Zo gaat het btw-tarief voor bijvoorbeeld een verbouwing of herstelwerkzaamheden aan het dak tijdelijk omlaag.

Bovendien heeft De Jager in samenspraak met de minister Van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie), besloten de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met een jaar te verlengen. 'De huizenprijzen lijken inmiddels redelijk stabiel en de verkoopcijfers stijgen voorzichtig, maar het herstel is broos. De woningmarkt lijdt nog steeds onder de gevolgen van de kredietcrisis.

Met dit pakket aan maatregelen willen we de woningmarkt en daarmee ook de bouwsector een extra impuls geven', aldus De Jager, die met de stimuleringsmaatregelen tegemoet komt aan een verzoek vanuit de Tweede Kamer. Concreet bestaat het voorstel uit zes maatregelen:  1. Lager btw-tarief: Voor renovatie en herstel van een woning die minimaal twee jaar oud is, geldt tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 een verlaagd btw-tarief van 6% (in plaats van 19%). Dit lage btw- tarief is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen.

  2. NHG-garantie: Net als de periode tussen juli 2009 en eind 2010 ligt de grens voor een hypotheek met NHG-garantie ook in 2011 op € 350.000. Dat betekent, dat kopers een jaar langer kunnen profiteren van de voordelen van de hogere NHG-grens.

  3. Dubbele lasten: De periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek gaat voor alle situaties van twee naar drie jaar. Deze tijdelijke regeling vervalt eind 2012.

  4. Hypotheekrenteaftrek na verhuur: De regeling waarbij mensen na een verhuurperiode weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek wordt met één jaar verlengd en loopt nu tot eind 2012.

  5. Overdrachtsbelasting: Als in 2011 een woning wordt gekocht en datzelfde huis binnen een jaar wordt doorverkocht dan is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Dit is een uitbreiding van de termijn, op dit moment geldt de vrijstelling als een woning binnen een half jaar wordt doorverkocht.

  6. Woningbouwprojecten: Eerder heeft het kabinet, verdeeld over drie tranches, ongeveer € 350 miljoen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van woningbouwprojecten die als gevolg van de crisis zijn stilgevallen of niet van start konden gaan. In 2010 is door gemeenten circa € 37 miljoen uit de eerste twee tranches terugbetaald omdat de bouw niet tijdig kon beginnen. Dat geld wordt nu ingezet voor projecten die bij de derde tranche zijn afgevallen omdat het toen beschikbare budget op was.


Om ervoor te zorgen, dat consumenten optimaal profiteren van het lage btw-tarief heeft minister De Jager vooraf overleg gevoerd met Bouwend Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW. Deze organisaties gaan zich ervoor inzetten dat hun leden het voordeel doorberekenen aan de klant.

Het lage btw-tarief geldt exact negen maanden en gaat in op 1 oktober 2010. Dat betekent dat huizenbezitters eventueel ook het spaarloon – dat half september vrij valt – kunnen inzetten voor een verbouwing.

De belastingmaatregelen om de woningmarkt te stimuleren zijn onderdeel van het Belastingplan 2011, dat op Prinsjesdag tegelijk met de Miljoenennota wordt gepresenteerd. Vanwege het belang voor de woningmarkt worden deze plannen nu al aangekondigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.