Bijgewerkt: 26 mei 2024

Kabinetsbegroting voor gepensioneerden met een laag inkomen is slecht

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO/Wikipedia/Rijksoverheid
19-09-2018

De kabinetsbegroting voor 2019 pakt op het eerste gezicht positief uit voor gepensioneerden met een midden en hoger inkomen. Gepensioneerden met een laag inkomen betalen echter de rekening- volgens ANBO dé belangenorganisatie voor senioren. Het kabinet houdt ook bij de presentatie van de begroting over 2019 vol dat de gemiddelde koopkracht verbetert. Gemiddeld wellicht wel, maar voor sommige gepensioneerden niet. Zij krijgen op geen enkele wijze een compensatie voor de hogere btw.

Wij zetten de gevolgen voor u op een rij.

AOW. In de begroting staan geen specifieke beleidspunten. De reguliere verhoging zit in de wet zelf en volgt de ontwikkeling van de nettominimumloon. Dat hoeft dus niet met de Rijksbegroting apart geregeld te worden. Vorig jaar is bepaald dat vanaf 2018 de inkomensondersteuning die u naast de AOW ontvangt, geleidelijk minder wordt. Dat gaat dus ook in 2019 gebeuren.

Belastingen. Bij de inkomstenbelasting heeft het kabinet het aantal tariefschijven teruggebracht van vier naar drie. Voor mensen die de AOW-leeftijd al hebben bereikt, blijven vier schijven van toepassing.

Tarief: De eerste tariefschijf (voor de laagste inkomens) stijgt met 0,10 procent, de tweede en derde schijf dalen met 2,75 procent, de vierde (voor de hoogste inkomens) met 0,20 procent.

Heffingskortingen: De heffingskorting is een korting op de belasting die u moet betalen. De algemene heffingskorting voor AOW-ers stijgt met 111 euro, de hoge ouderenkorting met 178 euro. De alleenstaande ouderenkorting gaat met 6 euro omhoog.

Btw: Vorig jaar is al aangekondigd dat het lage btw-tarief vanaf 2019 zou stijgen van 6 naar 9 procent. ING berekende eerder dit jaar al dat dit per huishouden gemiddeld per jaar 300 euro meer kwijt zal zijn aan boodschappen en dergelijke. Het kabinet compenseert deze verhoging met een lager tarief in de inkomstenbelasting, maar die verlaging komt niet ten goede aan gepensioneerden met een laag inkomen.

Energiebelasting. Een paar belangrijke wijzigingen in de energiebelasting. De belasting over gasgebruik gaat omhoog; de belasting op gebruik van elektriciteit omlaag. Geschat wordt dat bij een gelijkblijvend verbruik de rekening ongeveer 130 euro hoger zal uitvallen ten opzichte van 2018.

Zorgpremie: De inkomensafhankelijke zorgpremie die op AOW en aanvullende pensioenen wordt ingehouden stijgt licht met 0,05 procent. Let wel; werknemers betalen dit niet zelf; de werkgever betaalt die bijdrage. De nominale zorgpremie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt, stijgt volgens de ramingen met ongeveer 10 euro per maand. De maximale zorgtoeslag gaat ook omhoog, maar minder dan de zorgpremie.

Doorrekening: Voor een aantal situaties hebben we de effecten van de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2019, de veranderingen in de zorgpremie (nominaal en inkomensafhankelijk) en de energiebelasting doorgerekend:

Alleenstaande met alleen AOW. De AOW inclusief vakantie-uitkering gaat omhoog: 164 euro. De in te houden zorgpremie gaat echter ook omhoog: 16 euro. De energiebelasting kost meer: 130 euro. Aan de gewone zorgpremie en zorgtoeslag is deze persoon minder kwijt: 25 euro. Totaal in de plus: 43 euro. Een alleenstaande met alleen AOW en € 20.000,- aanvullend pensioen. Het aanvullend pensioen blijft ongewijzigd. Het inkomen gaat na inhouding belasting omhoog: 576 euro. De in te houden zorgpremie gaat echter ook omhoog: 12 euro. De energiebelasting kost meer: 130 euro. Aan de gewone zorgpremie is deze persoon meer kwijt: 124 euro. Totaal in de plus: 366 euro.

Gehuwden met beiden alleen AOW

-De AOW inclusief vakantie-uitkering gaat voor beiden met 102 euro omhoog: 204 euro.

-De in te houden zorgpremie gaat echter ook omhoog, 11 euro per persoon: 22 euro.

-De energiebelasting kost meer: 130 euro.

-Aan de gewone zorgpremie en zorgtoeslag zijn zij minder kwijt: 33 euro

-Totaal in de plus: 85 euro

Gehuwden met beiden AOW en 1 partner met € 20.000,- aanvullend pensioen

-Het aanvullend pensioen blijft ongewijzigd.

-Het inkomen gaat na inhouding belasting omhoog: 711 euro

-De in te houden zorgpremie gaat echter ook omhoog: 32 euro

-De energiebelasting kost meer: 130 euro

-Aan de gewone zorgpremie zijn zij meer kwijt: 248 euro

-Totaal in de plus: 301 euro

In alle voorbeelden moet de hogere btw nog worden betaald! Disclaimer: de berekeningen zijn gemaakt op basis van de cijfers uit de Prinsjesdagstukken. Deze kunnen nog veranderen door de behandeling in de Tweede Kamer en aanpassingen door inflatie. Lees verder: Prinsjesdag: Jubelcijfers verdoezelen werkelijkheid

Foto Amstelveen
(Foto © Valerie Kuypers / Ministerie van Financiën - 2018)

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima groeten het vaandel op 18 september 2018 in Den Haag tijdens de Prinsjesdag


Prinsjesdag?

De derde dinsdag van september is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek en wordt Prinsjesdag genoemd. Op die dag spreekt het staatshoofd in de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in verenigde vergadering bijeen de troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Prinsjesdag is een dag die met veel rituelen gepaard gaat.

De benaming 'Prinsjesdag' werd al in de 17de en 18de eeuw gebruikt voor de viering van de verjaardagen van de Prinsen van Oranje. Na het Tweede Stadhouderloze Tijdperk en de geboorte van Willem V op 8 maart 1748 en vooral in de patriottentijd werd zijn verjaardag aangegrepen om demonstraties van Oranjegezindheid te houden.

De eerste 'Prinsjesdag' in de betekenis, waarin wij die nu kennen, vond plaats op 2 mei 1814. Hoewel de staatkundige verhoudingen sindsdien sterk veranderd zijn, is het principe van deze dag gelijk gebleven: Prinsjesdag is de dag waarop de Koning(in) ten overstaan van het parlement de troonrede uitspreekt. Tot de grondwetsherziening van 1848 was de inhoud van de troonrede officieel een zaak van de Koning; na 1848 bepaalden de ministers wat de Koning(in) zou zeggen. Het duurde echter tot na de Eerste Wereldoorlog voordat de troonrede zijn huidige karakter kreeg, een schets van de stand van zaken en een presentatie van de plannen voor het volgende parlementaire jaar. Het voorlezen van de troonrede is gelieerd aan de opening van de zitting van de Staten-Generaal, die sinds 1888 plaatsvindt op de derde dinsdag van september.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.