Bijgewerkt: 15 juni 2024

Kadernota 2009

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-05-2008

‘Verder Vooruitkijken’


Kadernota 2009: college kiest duurzame financiële koers

In de Kadernota 2009 voegt het college structureel 2 miljoen euro toe voor een financieel duurzaam beleid - mede nodig vanwege bevolkingsgroei -, 1,8 miljoen aan beleidsintensiveringen en doet het eenmalig een reservering van 23 miljoen voor toekomstige risico’s (A9, infrastructuur).

Het college geeft prioriteit aan het uitwerken van het thema duurzaam financieel beleid, de uitvoering van bestaande voornemens en aan het veranderd risicoprofiel. De kern van het thema duurzaam financieel beleid, door de raad met een motie op de agenda gezet, is hoe Amstelveen op lange termijn een financieel gezonde gemeente kan blijven, die dekking heeft voor alle lasten. De actualiteit ligt in drie ontwikkelingen:

-toenemende beheerlasten van ouder wordende infrastructuur/voorzieningen,

-afnemende inkomsten uit grondexploitaties door minder uitbreiding, waardoor op de lange termijn ook voor de vervangingskosten van gebouwen een financieel duurzame oplossing dient te komen,

-actuele en toekomstige inspanningen in verband met toegenomen mobiliteit, onder meer door bevolkingstoename.

De hierdoor verwachte toename van onderhoudsverplichtingen leidt tot structurele toevoeging van 2 miljoen euro voor de posten: Sportbedrijf, groen, dienstverlening/ publiekszaken en kunstgrasvelden. Tevens wordt voor het thema duurzaam additioneel circa 1,3 miljoen gereserveerd. Eenmalige bijdragen gaan onder andere naar parkeren sociale woningbouw en uitbreidingen KKC en Museum Jan van der Togt.

De 1,8 miljoen extra beleidsintensiveringen betreffen onder meer handhaving, WMO, GBA- en GEO-informatie, internationale marketing en acquisitie en algemene beleidscapaciteit. Uit de lange termijn analyse blijkt een verhoogd risicoprofiel, bijvoorbeeld door de ontwikkelingen rond visie A9 en N201, en de daarmee samenhangende hoogwaardige openbaar vervoersontwikkelingen. Vandaar dat het college voorstelt om de winstverwachting grondexploitaties van 23 miljoen euro hiervoor te reserveren.

De nota “Herijking activa” uit 2006 signaleerde 17 toekomstige financiële problemen in het duurzaam financieren van het onderhoud. Het college stelde zich tot doel al deze problemen bij voorrang op te lossen. Een aantal was reeds opgelost en met deze Kadernota 2009 is voor de resterende punten eveneens een duurzame oplossing gevonden.

Het beleid brengt geen lastenverhogingen met zich mee, anders dan de inflatiecorrectie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.