Bijgewerkt: 18 mei 2024

Kadernota 2012: terug naar de basis

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-06-2011

Meedoen in Amstelveen, jong en oud, als ondernemer, of als bewoner. Het Amstelveense college ziet het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid als hèt uitgangspunt voor het nieuwe beleid. Niet alles op het bordje van de gemeente maar ook kijken wat je als Amstelvener zelf kunt doen. Dit komt duidelijk terug in de kadernota 2012. Op basis van de nu voorliggende kadernota 2012 is sprake van een sluitende begroting inclusief 0,5 miljoen euro aan eenmalig beschikbare middelen voor nieuw/versterkt beleid.

raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Eigen verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid daar leggen waar het hoort. Wil je als buurt voorkomen, dat een speelbadje verdwijnt? Sla als buurt de handen ineen en draag oplossingen aan. Vind je als jongere dat er te weinig te doen is? Prima, kom met ideeën. Met genoeg draagvlak onder je leeftijdsgenoten heb je de gemeente binnen als partner. Kortom, primair uitgaan van de kracht en zelfredzaamheid van de Amstelveense inwoners. En natuurlijk altijd een vangnet bieden voor hen die het (even) niet redden. Voor iedereen, jong en oud. Om dit te realiseren gaat het college uit van een vijftal aandachtspunten:

Financiën;

Jeugd;

Ruimtelijke kwaliteit;

Economie;

Eigen verantwoordelijkheid.

Wethouder financiën Herbert Raat (VVD) geeft aan: “De Amstelvener moet altijd op ons kunnen rekenen als hij het niet redt. Maar de tijd van pleisters plakken is voorbij. Terug naar de basis. Wat goed is moeten we vooral behouden en wat niet goed gaat vooral benoemen en oplossingen voor vinden. Die verantwoordelijkheid hebben we als bestuur. En van Amstelveners mogen we verwachten, dat als ze het beste met de stad voor hebben, hier ook actief aan mee willen werken”.

Financiële gezondmaking

Een groot deel van de aangekondigde bezuinigingen is ingevuld. Op een totaal van 11,5 miljoen euro blijft nog 2,4 miljoen euro over om dekking voor te vinden voor 2014. Het beeld is grotendeels compleet wat de invloed is vanuit het rijk op ons Amstelveense beleid. Het college is blij dat dit past binnen onze eigen kaders. Het is prettig te constateren dat de financiële positie versterkt is in de afgelopen periode.

Extra stimulans

Het college maakt eenmalig geld vrij om projecten een extra impuls te geven:

Onderwijs;

Sportstimulering;

Leerlingenvervoer;

Doorstroming ouderen die naar kleinere behuizing willen;

Alcoholtraining jongeren;

Ouderendagbesteding;

Taalcoaches;

Bestrijding woonfraude.

Ambitie

Om de goede lijn door te trekken blijft het college het maatschappelijk rendement wegen van het gemeentelijk (subsidie)beleid: wat krijgen we en wat kost het? De waardering voor Amstelveen in de pas verschenen Atlas voor gemeenten 2011 is klip en klaar: nummer 1 bij veiligheid, nummer 2 op sociaal economisch terrein en nummer 3 op de woonaantrekkelijkheidsindex.

Een mooi resultaat en een direct compliment richting de ambtelijke organisatie van Amstelveen. Maar geen reden tot genoegzaam achteroverleunen. Ook de komende jaren zal zowel ambtelijk als bestuurlijk het uitgangspunt zijn dit niveau minimaal te handhaven.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.