Bijgewerkt: 26 november 2022

Kamervragen over de Bovenkerkerpolder

Nieuws -> Natuur

Bron: Actiecomité Golfodrama
16-05-2007

Actiecomité Golfodrama en de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk hebben de Tweede Kamerfractie van Groen Links gevraagd de grove aantasting van het Groene Hart in Amstelveen aan de kaak te stellen.

Kamerlid Wijnand Duyvendak heeft gezien de ernst van de zaak, vandaag (16 mei 2007) kamervragen gesteld aan de ministers van LNV en VROM.

Wij hopen dat de ministers Verburg en Cramer de kwestie Bovenkerkerpolder aangrijpen om paal en perk te stellen aan de voortdurende aantasting van het Groene Hart.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen van het lid Duyvendak aan de Minister van LNV en de Minister van VROM over de aanleg van een golfterrein in het Groene Hart

1. Bent u ervan op de hoogte dat er vergevorderde plannen zijn voor de aanleg van een golfterrein van 55 hectare in de Bovenkerkerpolder - dat wil zeggen in de Rijksbufferzone, in de EHS en in het Nationale Landschap het Groene Hart -, inclusief indoorgolffaciliteiten, grote horeca- en vergaderfaciliteiten, een ‘driving range’ voor 250 personen, 350 parkeerplaatsen en minimaal 32 lichtmasten en dat de gemeente Amstelveen hier zeer welwillend tegenover staat ?

2. Bent u ervan op de hoogte dat de Landbouw Effect Rapportage die eind 2006 is uitgevoerd, aantoont dat er de komende tien jaar juist een tekort is aan agrarische grond in de Bovenkerkerpolder van 165 hectare ?

3. Wat vindt u ervan dat de Provincie Noord-Holland het Streekplan Noord-Holland Zuid wil herzien ten faveure van dit golfterrein en woningbouw in de Bovenkerkerpolder?

4. Wat vindt u ervan dat de gemeente Amstelveen en de Provincie Noord-Holland voor de woningbouw de Groene As willen verplaatsen en dat daardoor het Groene Hart weer kleiner wordt?

5. Deelt u het standpunt dat deze plannen een te grote aantasting betekenen van dit cultuurhistorische landschap en natuurgebied, en niet passen bij de status van Nationaal Landschap, de EHS en Rijksbufferzone? Zo ja, bent u bereid dit tegen te houden? Zo nee, waarom niet?

6. Wat is uw oordeel over het feit dat de Grontmij N.V. zowel belanghebbende als opsteller van de MER is in deze?

7. Vindt u het gezien het ruimtebeslag van golfterreinen een goede ontwikkeling dat de Grontmij N.V., de Golf Management Group (GMG), Fortis Vastgoed en de ANWB er actief naar streven om het aantal golfterreinen in Nederland te verdubbelen ? Zo ja, waarom en bent u bereid stappen hiertegen te ondernemen? Zo nee, waarom niet?

Meer informatie:

Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk en Actiecomité Golfodrama

www.bovenkerkerpoldernatuurlijk.nl

www.golfodrama.nl

06-36 22 9019

info@bovenkerkerpoldernatuurlijk.nl

info@golfodrama.nl


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.