Bijgewerkt: 30 juni 2022

Kandidaat-vaccin mRNA-1273 tegen COVID-19 gepresenteerd

Nieuws -> Informatief

Bron: Moderna, Inc.
16-07-2020

Moderna, Inc. in Massachusetts, USA (Nasdaq: MRNA) een biotechnologiebedrijf in de klinische fase dat baanbrekende messenger-RNA (mRNA) -therapieën en vaccins pioniert om een nieuwe generatie transformatieve geneesmiddelen voor patiënten te creëren, kondigde op 14 juli 2020 de publicatie aan van een tussentijdse analyse van de open-label fase 1-studie van mRNA- 1273, zijn kandidaat-vaccin tegen COVID-19, in The New England Journal of Medicine.

Deze tussentijdse analyse evalueerde een vaccinatieschema met twee doses mRNA-1273 met een tussenpoos van 28 dagen verdeeld over drie dosisniveaus (25, 100, 250 µg) bij 45 gezonde volwassen deelnemers van 18-55 jaar, en rapporteert resultaten tot en met dag 57. Resultaten van deelnemers in de cohorten van de initiële dosis die beide vaccinaties ontvingen en werden geëvalueerd op vooraf bepaalde tijdstippen, bevestigen de positieve tussentijdse gegevensbeoordeling die werd aangekondigd op18 mei  en vertoonden mRNA-1273 geïnduceerde snelle en sterke immuunreacties tegen SARS-CoV-2. De studie werd geleid door de Nationaal instituut voor allergie en infectieziekten (NIAID), onderdeel van de Nationale gezondheidsinstellingen (NIH).mRNA-1273 was over het algemeen veilig en werd goed verdragen, zonder ernstige bijwerkingen tot en met dag 57. Bijwerkingen (AE's) waren over het algemeen van voorbijgaande aard en licht tot matig van ernst. De meest opvallende bijwerkingen werden gezien bij het dosisniveau van 250 µg, waarbij drie van die 14 deelnemers (21%) een of meer ernstige voorvallen rapporteerden. Gevraagde systemische bijwerkingen kwamen vaker voor na de tweede vaccinatie en kwamen voor bij zeven van de 13 (54%) deelnemers in de 25 µg-groep, alle 15 deelnemers in de 100 µg-groep en alle 14 deelnemers in de 250 µg-groep. De meest gemelde systemische bijwerkingen na de tweede vaccinatie bij een dosis van 100 µg waren vermoeidheid (80%), koude rillingen (80%), hoofdpijn (60%) en spierpijn (53%), die allemaal van voorbijgaande aard waren en mild tot matig ernst. De meest voorkomende lokale bijwerking bij een dosis van 100 µg was pijn op de injectieplaats (100%), die ook van voorbijgaande aard was en licht tot matig van ernst. Evaluatie van klinische veiligheidslaboratoriumwaarden graad 2 of hoger en ongevraagde bijwerkingen lieten geen bezorgdheidspatronen zien.

Na twee vaccinaties wekte mRNA-1273 robuuste neutraliserende antilichaamtiters (titer= bepaalde stof in het bloed, waar de verdunning nog aantoonbaar is) op. Op dag 43 werd bij alle geëvalueerde deelnemers neutraliserende activiteit tegen SARS-CoV-2 (PRNT 80 ) gezien. Bij de geselecteerde fase 3-dosis van 100 µg waren de geometrisch gemiddelde titerniveaus 4,1 maal hoger dan die welke worden gezien in herstellende referentiesera (n = 3). 'Deze fase 1-gegevens tonen aan dat vaccinatie met mRNA-1273 een robuuste immuunrespons oproept voor alle dosisniveaus en duidelijk de keuze ondersteunt van 100 µg in een primair en boostregime als de optimale dosis voor de fase 3-studie,' zei Tal Zaks, MD, Ph.D., Chief Medical Officer van Moderna. 'We kijken ernaar uit om deze maand te beginnen met onze fase 3-studie van mRNA-1273 om het vermogen van ons vaccin aan te tonen om het risico op COVID-19-ziekte aanzienlijk te verminderen.'

Het Fase 3 studieprotocol is herzien door de Amerikaanse Food and Drug Administration(FDA) en is afgestemd op de recente FDA-richtlijnen voor het ontwerpen van klinische onderzoeken voor COVID-19-vaccinonderzoeken. In de gerandomiseerde, 1: 1 placebogecontroleerde studie zullen naar verwachting ongeveer 30.000 deelnemers met het dosisniveau van 100 µg in deONSHet primaire eindpunt is de preventie van symptomatische COVID-19-ziekte. Belangrijke secundaire eindpunten zijn preventie van ernstige COVID-19-ziekte (zoals gedefinieerd door de noodzaak van ziekenhuisopname) en preventie van infectie door SARS-CoV-2. De primaire werkzaamheidsanalyse is een gebeurtenisgestuurde analyse op basis van het aantal deelnemers met symptomatische COVID-19-ziekte.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.