Bijgewerkt: 1 oktober 2023

Kantoorgebouwen moeten vanaf 2023 een energielabel C

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-06-2021

Kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m² moeten vanaf 1 januari 2023 voldoen aan energielabel C. Pandeigenaren van kantoren die nu nog niet voldoende gecertificeerd zijn hebben nog tijd maatregelen te nemen. De gemeente Amstelveen heeft, in samenwerking met de Omgevingsdienst, de desbetreffende kantooreigenaren hierover geïnformeerd.

De certificatie kan een intensief traject zijn. De gemeente ondersteunt, in samenwerking met de Omgevingsdienst, pandeigenaren bij het behalen van het energielabel C. Zo zijn er 50 gratis energie quickscans beschikbaar gesteld.

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: 'De scan geeft ondernemers inzicht over hoe ze bewuster kunnen omgaan met het energieverbruik binnen het bedrijf. Dit is goed voor het klimaat en bespaart kostbare grondstoffen, maar het is tevens belangrijk dat ondernemers hiermee de energiekosten significant kunnen verlagen. Ervaring leert dat in minder dan drie jaar gemiddeld meer dan 30% op de energiekosten kan worden bespaard.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid


Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een kantoor is en welke verbetermogelijkheden er zijn. De overheid wil er met het energielabel voor zorgen dat pandeigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Voorbeelden hiervan zijn het installeren van zonnepanelen of een zuinige cv-ketel. Bij de verkoop, verhuur of oplevering van een kantoor is een energielabel sinds 2008 verplicht.

Energielabel C, gratis scan. Amstelveense bedrijven met een vloeroppervlakte van meer dan 100 vierkante meter en die nu nog niet voldoen aan energielabel C kunnen in aanmerking komen voor een quickscan. Ze kunnen zich melden bij de Klimaatroute, info@klimaatroute.nl  of via tele-foonnummer (020) 700 94 38.

Vragen? Vragen over de certificering kunnen gesteld worden via het contactformulier van de de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied of telefonisch tijdens kantoortijden via (088) 567 02 00. Meer informatie is tevens te vinden op amstelveen.nl/duurzaamheid.

Energielabel C? Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd. Lees ook: In 4 stappen naar energielabel C (of beter)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.