Bijgewerkt: 4 december 2023

Kantoorpand aan Startbaan 10 wordt gesloopt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-06-2016

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen sloop en vervangende woningbouw van Startbaan 10:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het college heeft een verzoek ontvangen voor ontwikkeling van Startbaan 10, het huidige pand van Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO). Het gaat om sloop en vervangende woningbouw. Dit initiatief past binnen ons gemeentelijk beleid om kantoren te transformeren. Het past tevens binnen de kaders en randvoorwaarden die zijn opgesteld voor ontwikkeling van Startbaan 12. Wij willen hier graag medewerking aan verlenen door een anterieure overeenkomst te sluiten en een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. Hiervoor is in principe een startnotitie nodig.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening


Verkorten proceduretijd. De initiatiefnemer vraagt naar mogelijkheden om de proceduretijd te verkorten. Deze ruimte willen we bieden en meewerken door geen startnotitie op te stellen. Deze ontwikkeling is een verlengstuk van de ontwikkeling van Startbaan 12. Op 6 november 2013 heeft u de startnotitie voor Startbaan 12 vastgesteld. Een nieuwbouwplan, dat u met enthousiasme heeft ontvangen en kon rekenen op grote belangstelling van kopers. Dura Vermeer heeft met Greenstart 53 energiezuinige woningen ontwikkeld, waarvoor ca. 250 mensen zich hebben ingeschreven. De woningen waren snel verkocht en zijn in de laatste fase van de bouw. Het openbaar gebied legt de ontwikkelaar naar verwachting voor de bouwvak aan.

De startnotitie voor Startbaan 10 zou vergelijkbaar zijn aan die van Startbaan 12. Woningtypen en wegenstructuur van Startbaan 12 worden doorgezet. Voor de goede orde hebben wij het stedenbouwkundig ontwerp van Startbaan 10 en de startnotitie van Startbaan 12 bijgevoegd. Het gaat om 18 eengezinswoningen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Het pand van de Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) aan de Startbaan 10


Informeren. Uiteraard vinden we het belangrijk om het Wijkplatform Keizer Karelpark – West tijdig te consulteren. We werken hierbij op dezelfde wijze als bij Startbaan 12. Belanghebbenden hebben daarnaast altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van formele inspraakmogelijkheden. In de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure vragen we u met een raadsvoorstel de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven. De onderwerpen die normaliter in de startnotitie aan bod komen, nemen we op in de ruimtelijke onderbouwing.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders Peter Bot wethouder Ruimtelijke OrdeningAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.