Bijgewerkt: 30 juni 2022

Kentekenbewijs thuis overschrijven

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
13-07-2012

Het wordt mogelijk om thuis om met de computer het kentekenbewijs op een andere eigenaar over te schrijven. Dat is een van de wijzigingen, waarmee de ministerraad akkoord is gegaan op voorstel van minister Schultz van Haegen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast vervalt in de loop van 2015 de verplichting om het kentekenbewijs te tonen. Tot slot kan een kentekenbewijs langer worden geschorst als de auto niet in gebruik is.

Kentekenbewijs op creditcardformaat

Het kentekenbewijs verandert in 2014 van vorm. Dit is een eerste stap om het systeem eenvoudiger te maken. In plaats van de huidige 2 delen op papier, krijgt het kentekenbewijs een creditcardformaat, de kentekencard. De eigenaar krijgt bij de tenaamstelling een code, de tenaamstellingscode. Deze is nodig als de auto wordt verkocht, geschorst, gesloopt of geëxporteerd. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zal de kentekencards centraal aanmaken en uitgeven.

kenteken Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Eindelijk weet nu iedereen, dat ik uit Amstelveen kom


Veranderingen in overschrijven van het kenteken

Naar verwachting kunnen in de loop van 2015 overschrijvingen van kentekenbewijzen digitaal worden afgehandeld. Ook komen er meer instanties waar mensen de tenaamstelling persoonlijk kunnen regelen. Als de politie en andere handhavende instanties altijd online toegang hebben tot het kentekenregister, vervalt de toonplicht.

Schorsingstermijn voor voertuigen

Wie voor lange tijd zijn auto niet gebruikt op de openbare weg, kan het kenteken schorsen. De eigenaar hoeft dan geen motorrijtuigenbelasting en WA-verzekering te betalen en de auto niet APK te keuren. Begin 2014 kan een voertuig langer worden geschorst, namelijk 3 of 5 jaar. De ministerraad heeft het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Keuringsleeftijd rijbewijs naar 75 jaar

De medische keuring voor ouderen met een rijbewijs gaat van 70 naar 75 jaar. De ministerraad is akkoord gegaan met het voorstel van minister Schultz van Haegen (IenM) om de Wegenverkeerswet 1994 te wijzigen.

Minder regels voor burgers

Door de verhoging van de keuringsleeftijd, besparen ouderen kosten en tijd. In aanvulling op het voorstel bekijkt minister Schultz, wat de effecten zijn als de seniorenkeuring wordt afgeschaft.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.