Bijgewerkt: 12 augustus 2022

Kerstacties 2021 op het Keizer Karel College in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: KKC
06-12-2021

Het Keizer Karel College in Amstelveen is onderdeel van het UNESCO-scholennetwerk. Als UNESCO school ondersteunen wij de missie van UNESCO en dragen wij bij aan meer vrede en verdraagzaamheid. Vanuit deze gedachte heeft de UNESCO-leerlingencommissie ook dit jaar verschillende acties georganiseerd voor mensen die in de Kersttijd extra aandacht verdienen.

Kinderboekenactie. Op school worden boeken verzameld bestemd voor kinderen tussen de 3 - 12 jaar. Denk hierbij aan prentenboeken en/of (AVI) leesboeken. Tot en met 17 december kunnen leerlingen hun gebruikte (maar nette) kinderboek(en) tijdens de les inleveren bij de mentor. De UNESCO-leerlingencommissie zorgt dat de boeken een goede bestemming krijgen.

Foto Amstelveen
(Bron KKC - 2021)

Kinderboekenactie flyer van KKC


Write for rights. Tijdens de jaarlijkse Write for Rights-schrijfactie van Amnesty International sturen mensen van over de hele wereld brieven tegen onrecht, ook op het KKC worden brieven geschreven. Deze brieven worden verstuurd naar politiek leiders die mensenrechten schenden. Doel is om hen onder druk te zetten om dit onrecht te stoppen. Ook geven de brieven de mensen voor wie de actie gevoerd wordt moed. In het verleden zijn  reeds tientallen mensen vrijgelaten, werden rechtszaken heropend en kregen bedreigde mensen bescherming.

Kerstkaartenactie. De tijd rondom kerst is voor veel ouderen een extra moeilijke periode. Daarom doen we op het Keizer Karel College mee aan de jaarlijkse Kerstkaartenactie van het Nationaal Ouderenfonds. Leerlingen schrijven verschillende Kerstkaarten en sturen deze op naar het Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds zorgt ervoor dat de kaarten terechtkomen bij ouderen die dit goed kunnen gebruiken.

Kansrijke en competente wereldburgers. Als UNESCO-school is het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het Keizer Karel College om leerlingen zich bewust te laten worden van hun plaats in de wereld en ze te begeleiden tot kansrijke en competente wereldburgers. Wij willen met ons onderwijs bereiken dat onze leerlingen de wereld met een open en nieuwsgierige blik tegemoet treden. Wij hebben er vertrouwen in dat deelname aan deze acties hier aan bij zal dragen.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.