Bijgewerkt: 31 maart 2023

Kerstmis is het feest van de geboorte van Jezus Christus

Nieuws -> Kerk

Bron: Wikipedia/Amstelveenweb
24-12-2019

Kerstmis is het feest van de geboorte van Jezus Christus. Feestdag is 25 december, kerstdag, ook wel de Plechtigheid van de Geboorte van de Heer genoemd (lat. Sollemnitas in nativitate Domini), waarvan de viering begint op de vooravond van kerstavond, Het is in veel staten een feestdag. In Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en vele andere landen is de tweede kerstvakantie 26 december, die ook als Sint-Stefanusdag wordt gevierd. Samen met Pasen en Pinksteren is Kerstmis een van de drie belangrijkste feesten van het kerkelijk jaar.

Als kerkelijke feestdag wordt sinds 336 december in Rome gevierd. Hoe het tot deze datum gekomen is, is onduidelijk. Een invloed van de Romeinse zonnecultus wordt besproken: keizer Aurelian had 25 december 274 als de brede feestdag voor Sol Invictus ingesteld; de vroege christenen trokken parallellen tussen deze zonnegod en 'Christus, de ware zon' (Christus verus Sol).

Kerstmis wordt meestal ook gevierd met familie of vrienden en met wederzijdse geschenken. De gewoonte om met Kerstmis cadeaus aan kinderen te geven werd rond 1535 door Martin Luther geïnitieerd als alternatief voor de gewoonte om op Sinterklaasdag cadeaus te geven, om de aandacht van de kinderen te vestigen op de viering van de geboorte van Christus. In katholieke gezinnen bleef het geven van cadeaus aan kinderen nog lange tijd op Sinterklaasdag plaatsvinden.

Er waren ook oude en nieuwe gewoontes van verschillende oorsprong, zoals kerststallen sinds de 11de eeuw, evenals de versierde kerstboom (16de eeuw), de adventskrans (1839) en de kerstman (19de eeuw). In sommige streken verving de kerstman het Christuskind en de heilige Nicolaas als drager van geschenken voor kinderen. Veel landen associëren andere gewoontes van hun eigen land met Kerstmis. Het bijwonen van een dienst op kerstavond behoort voor veel mensen tot de feestelijke traditie.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2019)

De aanbidding van het kindeke Jezus door de herders (1622) door Gerard van Honthorst verbeeldt de geboorteplaats van Jezus. Van Honthorst (Gerrit) (1592 - 1656) was een Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw die vooral bekend werd door zijn weergave van kunstmatig verlichte taferelen en uiteindelijk de bijnaam Gherardo delle Notti ('Gerard van de nachten') kreeg. In het begin van zijn carrière bezocht hij Rome, waar hij veel succes had met het schilderen in een door Caravaggio beïnvloede stijl. Na zijn terugkeer in Nederland werd hij een vooraanstaand portretschilder


Het traditionele kerstverhaal, de Geboorte van Jezus, dat in het Nieuwe Testament wordt beschreven, zegt dat Jezus in Bethlehem is geboren, in overeenstemming met de messiaanse profetieën. Toen Jozef en Maria in de stad aankwamen, had de herberg geen plaats en dus werd hun een stal aangeboden waar het Christuskind spoedig werd geboren, met engelen die dit nieuws verkondigden aan de herders die de informatie vervolgens verder verspreidden.

Hoewel de maand en datum van Jezus' geboorte onbekend zijn, heeft de kerk in het begin van de vierde eeuw de datum vastgesteld op 25 december. Dit komt overeen met de datum van de winterzonnewende op de Romeinse kalender. De meeste christenen vieren op 25 december in de Gregoriaanse kalender, die bijna universeel is aangenomen in de burgerlijke kalenders die in landen over de hele wereld worden gebruikt. Sommige Oosterse Christelijke Kerken vieren echter Kerstmis op 25 december van de oudere Juliaanse kalender, wat momenteel overeenkomt met een januari-datum in de Gregoriaanse kalender. Voor christenen wordt het geloof dat God in de wereld kwam in de vorm van de mens om te boeten voor de zonden van de mensheid, in plaats van de exacte geboortedatum van Jezus te kennen, beschouwd als het primaire doel bij het vieren van Kerstmis.

De feestelijke gewoonten die in verschillende landen met Kerstmis worden geassocieerd hebben een mix van voor-Christelijke, christelijke en seculiere thema's en oorsprong. Populaire moderne gewoonten van de feestdag zijn het geven van geschenken; het invullen van een adventskalender of adventskrans; kerstmuziek en kerstliederen; het bekijken van een kerstspel; een uitwisseling van kerstkaarten; kerkdiensten; een speciale maaltijd; en het tonen van verschillende kerstversieringen, waaronder kerstbomen, kerstverlichting, kerststallen, slingers, kransen, maretak, en hulst.

Daarnaast worden verschillende nauw verwante en vaak verwisselbare figuren, bekend als de kerstman, de kerstman, de heilige Nicolaas en de kerstman, geassocieerd met het brengen van geschenken aan kinderen tijdens de kerstperiode en hebben hun eigen lichaam van tradities en overlevering. Omdat het geven van geschenken en vele andere aspecten van het kerstfeest een verhoogde economische activiteit met zich meebrengt, is de feestdag een belangrijk evenement geworden en een belangrijke verkoopperiode voor de detailhandel en het bedrijfsleven. De economische impact van Kerstmis is de afgelopen eeuwen in veel regio's van de wereld gestaag toegenomen.

In de vroege middeleeuwen werd de kerstdag overschaduwd door Driekoningen, die in het westerse christendom gericht waren op het bezoek van de magiërs. Maar de middeleeuwse kalender werd gedomineerd door de kerstvakantie. De veertig dagen voor Kerstmis werden de 'veertig dagen van Sint Maarten' (die begonnen op 11 november, het feest van Sint Maarten van Tours), nu bekend als de advent. In Italië waren de vroegere Saturnaliaanse tradities verbonden aan de advent. Rond de 12de eeuw gingen deze tradities weer over naar de Twaalf Dagen van Kerstmis (25 december - 5 januari); een tijd die in de liturgische kalenders als de Twaalf Heilige Dagen. De bekendheid van kerstdag nam geleidelijk toe nadat Karel de Grote op kerstdag in 800 tot keizer werd gekroond.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.