Bijgewerkt: 6 december 2021

Kies voor de jeugd!!!

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
31-05-2011

Anita Meijer, teamleider Jongerenwerk Cardanus vertelt het ware verhaal achter de ontwikkelingen in het jongerenwerk in Amstelveen.

Volgens de wethouder en helaas velen met hem, functioneert het jongerenwerk in Amstelveen niet. Ik ben het daar geheel niet mee eens en wil de nu negatieve verwachtingen van opdrachtgevers en publiek voor de toekomst weerleggen en verduidelijken, waar het vak van Jongerenwerker feitelijk voor staat.

Er blijkt geen eenduidig en vooral juist beeld te bestaan over wat het vak inhoudt. De relatie tussen de gebruiker en de professional is diffuser, dan bijvoorbeeld die tussen leerling en onderwijzer: inhoud en doelen worden bepaald door beleidsmakers en managers, men vergeet de werkvloer en vooral de professionals die er voor geleerd hebben te consulteren.

Anita meijer Amstelveen
(Foto Cardanus - 2011)

Anita Meijer, teamleider Jongerenwerk van de Stichting Cardanus


Mede daardoor is er nooit sprake van een eenduidige vraag resp. aanbod. In de dagelijkse praktijk uit die vaagheid zich in een permanente discussie over de rol van de jongerenwerker bij openbare ordeproblemen, en niet over waar het echt om gaat.

Niet ons vak en oorspronkelijke doelstelling bepalen ons handelen, maar externe factoren. En wij proberen er dan het beste van te maken. Ons doel is jongeren te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid, als onderdeel van hun sociale omgeving, opdat hun positie direct of op termijn verbetert.

De definitie van jongerenwerk, opgesteld op basis van literatuurstudie en de afgelopen twintig jaar niet wezenlijk veranderd, biedt wellicht aanknopingspunten om te bepalen welke kennis nodig is:

Jongerenwerk is gericht op (groepen) jongeren van 12 tot 23 jaar, organiseert activiteiten voor en vooral met jongeren die voornamelijk in de vrije tijd uitgevoerd worden en heeft een pedagogische en maatschappelijke doelstelling. In deze definitie komen ordehandhaving, overlastbestrijding en hulpverlening NIET voor.

Volgens het beroepsprofiel zijn de taken van jongerenwerkers:

Klantgebonden taken w.o.

            Contacten opbouwen en onderhouden, signaleren, analyseren, ontwerpen,

            mogelijkheden creeren, animeren en stimuleren, participeren, begeleiden,

            doorverwijzen, bemiddelen en belangen behartigen, en evalueren

Organisatiegebonden taken w.o.

            Bijdragen aan de organisatie en aan beleidsontwikkeling

Professiegebonden taken w.o.

            Competenties ontwikkelen

Als men hier naar kijkt in verhouding tot de gemeentelijke plannen met het jongerenwerk die vanavond besproken worden dan valt te constateren, dat de gemeente niet voornemens is om het jongerenwerk over te nemen, maar af te schaffen! Juist een groep die in een moeilijke levensfase in hun leven zit, genaamd pubertijd.

Een tijd vol onzekerheden en veranderingen. Een groep die zich kan afzetten tegen de maatschappij, haar grenzen verlegt en kan experimenteren met o.a. drank en drugs. En volgens de gemeentelijke plannen als enige groep geen welzijnswerk meer nodig heeft.

Volgens ons is dit juist hard nodig. Misschien voor alle jongeren (ook in de overige onderdelen van het welzijnswerk hebben niet alle burgers ondersteuning nodig). Maar het gaat dus niet louter om de probleemjeugd (die helaas ook bestaat zij het en gelukkig in bescheiden mate) zoals de gemeente / onze opdrachtgever er nu van maakt.

In de krant staan berichten over jongerencentra ‘waar niemand meer komt’ en jongerenwerkers die hun vak niet verstaan. Laat ik u de werkelijkheid even schetsen:

In 2009 besloot de gemeente om het ambulant jongerenwerk niet meer in te zetten in Amstelveen Noord. De toeleidende functie naar JC de Bajes kon niet meer utgevoerd worden en zo werd de levensader van dit centrum afgesneden. De ambulant jongerenwerkers mochten alleen nog in gebieden komen, waar zeer lastige groepen zich ophielden (geprioriteerde groepen).

Gevolg: De Bajes sloot in 2010 vanwege te weinig jongeren (terwijl ze in Amstelveen Noord met een probleem zaten) en een jongerenwerker die als wegstuurder/politie agent werd ingezet. Per 01-01 2010 haalde men nog meer gereedschap uit onze kist.

De centra moesten i.p.v. 23.00 uur door de weeks en 01.00 uur op vrijdag om 22.00 uur dicht, lieve mensen dan begint het voor jongeren net leuk te worden en begint hun avond pas. Het rook- en blow verbod moest per 1 januari worden ingevoerd en een pasjessysteem en een leeftijdsgrens (tot en met 21 jaar).

De metafoor is snel getrokken als je een metselaar een huis laat bouwen, maar je geeft hem kauwgum als metselspecie zal het huis er niet lang staan. Vervolgens ga je de metselaar vertellen, dat hij zijn werk niet goed heeft gedaan want het huis is omgevallen.

Ik sluit af, jongeren zijn geen pakken suiker, jongerenwerk is geen product, maar een dienst tegen een bepaalde vaste prijs en jongerenwerkers zijn mensen met hart voor hun vak en de jeugd. De jongerenwerkers van Amstelveen, Mirjam, Tim, Petra en Ahmed verdienen niets dan lof.

Zij willen jongeren laten participeren en ontwikkelen in hun buurten, en dat dit niet altijd van een leien dakje gaat is een gegeven, maar deze jongerenwerkers deden het met hart en ziel. Ze kunnen het nog steeds maar dan wel met het juiste gereedschap! Ik wens een ieder in de raad veel wijsheid. Kies voor de jeugd!!!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.