Bijgewerkt: 1 april 2023

Kinderen in de knel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat
01-09-2008

Door Herbert Raat
Herbert Raat Amstelveen

Kinderen die door een rechter een voogd krijgen toegewezen krijgen die, in onze regio, niet altijd binnen de wettelijke vijf dagen. Mede daarom heeft De Stadsregio Amsterdam ingegrepen bij Bureau Jeugdzorg.

De directeur heeft woensdag zijn functie neergelegd en het bureau heeft een zogenaamde 'aanwijzing' gekregen om zaken snel op orde te brengen. Dit blijkt uit een brief van de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher aan de Raad van Toezicht.

Amstelveense kinderen

Voor kinderen die in Amstelveen in de knel komen is Bureau Jeugdzorg van essentieel belang. Daarom moeten wij als gemeente de vinger aan de pols houden. Het gaat namelijk om de meest kwetsbare kinderen in onze stad. Kinderen die mishandeld worden of vanwege andere redenen dringend hulp nodig hebben. Hoewel Jeugdzorg georganiseerd is via de Stadsregio blijven wij, de gemeente Amstelveen, primair verantwoordelijk voor onze Amstelveense kinderen.

Daarom ga ik namens de VVD in de eerste commissievergadering vragen aan de wethouder Jeugd Dolf Veenboer wat de situatie is in onze stad en hoe we als stad voorkomen dat kinderen de dupe worden van problemen bij het Bureau Jeugdzorg. Als Amstelveen mogen we niet accepteren dat kinderen die hulp nodig hebben deze niet krijgen vanwege problemen bij Bureau Jeugdzorg.

Belangen van kinderen voorop

Voor de transparantie is het goed om nog eens duidelijk te maken dat ik in mijn dagelijks leven werk als bestuursvoorlichter van de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher. Asscher grijpt nu in op basis van zijn functie als portefeuillehouder jeugdzorg van de Stadsregio Amsterdam.

Van medewerkers, directie en Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg mag verwacht worden dat zij alles op alles zetten om het bureau weer stevig op de rails te krijgen. De belangen van kinderen die in de knel komen moeten voor iedereen van bureau jeugdzorg voorop staan!

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam is in en rond Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Purmerend en Zaandam dé organisatie waar iedereen terecht kan met vragen en problemen die samenhangen met opgroeien en opvoeden. De ruim 700 medewerkers van Bureau Jeugdzorg bieden informatie, advies en hulp aan kinderen, jongeren, ouders/verzorgers, professionals en betrokkenen.

Website: Bureau JeugdzorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.