Bijgewerkt: 3 maart 2024

Kinderraad van Amstelveen speelde 'Democracity'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-11-2023

Keuzes maken in schaarse ruimte: denk mee over het Amstelveen van 2040. Op verkiezingsdag 22 november 2023 speelde de Amstelveense Kinderraad het spel ‘Democracity’. De kinderen leren spelenderwijs hoe de democratie werkt, terwijl zij een fictieve stad inrichten.

Welke keuzes maken zij en hoe overleggen ze? Huizen bouwen of groen behouden? Schaarse ruimte maakt kiezen lastig. De gemeente gebruikt de uitkomsten voor de Amstelveense Omgevingsvisie. Vanaf 23 november kunnen alle Amstelveners hun keuzes voor het Amstelveen van 2040 online aangeven.  

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Leden van de Amstelveense Kinderraad spelen 'Democracity' in de raadzaal op 22 november 2023

Omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een strategische visie op de leefomgeving voor de lange termijn. Floor Gordon (D66) wethouder (Ruimtelijke Ordening): 'Ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en bewegen, maar ook vraagstukken over gezondheid, klimaat en duurzaamheid spelen een belangrijke rol. De ruimte in Amstelveen is schaars. Daarom ontwikkelen we de gemeente in balans, vanuit de Amstelveense identiteit en waarden. Hier hebben we de inbreng van onze (jongste) inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen voor nodig.'

Eerst koers, nu uitwerking. In het voorjaar van 2021 zijn Amstelveners over de koers van de visie bevraagd via het online platform DenkMee en via de zogenaamde Babbelbox. Nu de omgevingsvisie steeds concreter wordt, kunnen inwoners en ondernemers opnieuw hun mening geven over de toekomst van de stad. Floor Gordon: 'We nodigen iedereen uit om naar ons online participatieplatform https://denkmee.amstelveen.nl te gaan en hun mening te geven. Dit kan tot en met 18 december 2023.'

Stadsgesprek. De gemeente Amstelveen organiseert ook een stadsgesprek in december over ontwikkelingen en keuzes. Een willekeurige groep Amstelveners ontvangt een uitnodiging. Met o.a. energiebedrijven, woningcorporaties en lokale ondernemers volgt een soortgelijk gesprek. Naar verwachting debatteert de gemeenteraad op 29 november 2023 over dit onderwerp. Na een analyse van alle inbreng kan een ontwerp omgevingsvisie medio 2024 ter inzage worden gelegd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.