Bijgewerkt: 19 mei 2024

Klanten stadsverwarming in ongelijk gesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
28-04-2005

De Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven heeft vijf klanten van Eneco Energie die zijn gekoppeld aan de stadsverwarming in de wijk Bankras, in het ongelijk gesteld nadat zij een zaak hadden aangespannen.

De vijf waren van mening dat de equivalent energieheffing voor warmte enige jaren ten onrechte werd geheven. Deze krant besteedde er meerdere keren de aandacht aan. Eén bewoner kreeg in een eerder stadium geld terug van Eneco.

De geschillencommissie deed begin april uitspraak in het geschil en stelde de energieleverancier in het gelijk. In een. brief van Eneco aan aan bewoners wordt het volgende geschreven:

„Het warmtetarief is gebaseerd op het zogenoemde Niet-Meer-Dan-Anders-principe (NMDA).

Dit houdt in dat er een zodanig tarief voor de levering van warmte wordt gevraagd, dat het de gebruiker van warmte gemiddeld niet meer kost dan bij gebruik van aardgas bij een vergelijkbaar kwaliteitsniveau."

„Eventuele verschillen in de fiscale behandeling van aardgas en stadsverwarming worden eveneens behandeld volgens het NMDA-principe. Dit betekent dat warmteklanten een gelijkwaardig bedrag betalen, dat de overheid in de vorm van Energiebelasting heft op het verbruik van gas en elektriciteit. Dit is de zogenoemde equivalent energieheffing."

„Vijf klanten uit Amstelveen hadden bij de Geschillencommissie aangevoerd dat ENECO Energie ook een equivalent energieheffing niet bij klanten in rekening mag brengen omdat het geen wettelijke heffing is.

In een eerdere uitspraak van 24 juni 2004 had de Geschillencommissie namelijk bepaald dat ENECO Energie de equivalent energieheffing niet mag omschrijven als 'wettelijke heffing'.

Direct na de uitspraak heeft ENECO Energie deze omschrijving aangepast. De vijf klanten interpreteerden de uitspraak van de Geschillencommissie echter alsof zij bedoelde dat de equivalent energieheffing helemaal niet mag worden geheven. In haar uitsprak van 5 april jl. heeft de Geschillencommissie hen ongelijk gegeven."

„Volgens de Geschillencommissie vormt de equivalent energieheffing terecht onderdeel van het tarief voor warmtelevering van ENECO Energie. Dit bedrag vloeit namelijk voort uit het NMDA-beginsel.

Weliswaar is er geen wettelijke basis voor de equivalent energieheffing, maar vloeit het volgens de Geschillencommissie wel voort uit het contract waarvoor warmteklanten betalen."

„De uitspraak betekent dat er voor u niets verandert. De Geschillencommissie heeft bepaald dat ENECO Energie de equivalent energieheffing terecht bij u in rekening brengt.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.