Bijgewerkt: 25 juli 2024

Klimaatbosje aan de Beneluxbaan

Nieuws -> Natuur

Bron: Amstelveenweb / VKN
15-05-2008

Rien Alink (voormalig wethouder van de gemeente Amstelveen) en wethouder Jan-Willem Groot, hebben op woensdag 14 mei 2008 een klimaatbosje van drie walnotenbomen geplant in Amstelveen. De drie bomen werden “het klimaatbosje”benoemd en werden geplant op het grasveld aan de hoek Beneluxbaan / Poortwachter staan. Het groepje bestaat uit drie jonge bomen die in een driehoek zijn geplaatst. Volgens wethouder Groot symboliseert deze driehoek de individuele verantwoordelijkheid in de mondiale klimaatproblematiek.

Klimaatbos Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Arnold Jansen, bestuurslid van het Klimaatverbond Nederland verwelkomt de aanwezigen


Naar de happening kwam een bus vol met raadsleden, gemeentelijke medewerkers en leden van verschillende maatschappelijke organisaties. Na de inleiding van de heer Arnold Jansen bestuurslid van het Klimaatverbond Nederland en wethouder van de gemeente Gennep (Limburg), de heer Alink en de heer Groot, werd een gedenkplaat onthuld en werden de bomen geplant.

De tekst van de gedenkplaat luidt:

“Rien Alink klimaatbosje

Oud-bestuurslid Klimaatverbond 2004-1006 en oud wethouder Duurzaamheid, gemeente Amstelveen. Geplant op 14 mei 2008, als dank voor zijn inzet voor het Klimaatverbond en gemeentelijk klimaatbeleid.

Met het planten van het bosje wil de gemeente samen met het Klimaatverbond Nederland een symbolisch gebaar maken tegen de klimaatverandering. De gemeente heeft de ambitie om als stad in 2020 energieneutraal te zijn. Hiermee wil zij onder andere de CO2-uitstoot binnen Amstelveen terugdringen. Amstelveen krijgt in totaal negen klimaatbosjes, die in het najaar van 2008 worden geplant.

Klimaatbos Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De uitgenodigden luisteren naar de toespraak van de heer Jansen


Klimaatbos Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De boompjes zijn al klaar om geplant te worden


Klimaatbos Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De heer Rien Alink tijdens zijn eco-toespraak
Ik ben vereerd met het feit dat het klimaatverbond mij een aantal klimaatbosjes ter beschikking heeft gesteld vanwege mijn bijdrage in het bestuur. Dank aan het college van B en W dat nu het planten van het eerste bosje mogelijk is.

Belangrijker dan mijn bijdrage zijn de activiteiten van het klimaatverbond zelf. Het is een organisatie die internationaal, nationaal, lokaal en op het punt van de individuele verantwoordelijkheid aandacht vraagt voor de klimaatproblematiek. Op het lokale vlak heeft de gemeente een belangrijk plan in gang gezet met het realiseren van een ecolint langs de Beneluxbaan: een impuls aan het groene imago en een tegenwicht tegen de CO2 uitstoot.

Als het gaat om de individuele verantwoordelijkheid kunnen wij allen als burgers een bijdrage leveren . Een gezamenlijke inspanning kan zeer veel opleveren. Zo zie ik ook de drie bomen van het klimaatbosje: het zijn 3 bomen , maar in de keten van het aangelegde groen langs de beneluxbaan is het effect veel groter dan 3 bomen. Het is een daad in het belang van een beter woon-en leefklimaat.


Klimaatbos Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Iedereen luistert naar de toespraak van de oud-wethouder


Klimaatbos Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Jan-Willem Groot vertelt over het driehoek-symbolisme, in verband met het klimaatbosje


Klimaatbos Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

...en na de toespraken moet het boompje eindelijk geplant worden


Wat is de Vereniging Klimaatverbond Nederland?

Het Klimaatverbond is een dynamisch netwerk van 123 gemeenten, 11 provincies en waterschappen, dat samenwerkt aan projecten, kennis uitwisselt en belangen behartigt om een effectief lokaal klimaatbeleid te verankeren, uit te voeren en zichtbaar te maken.

Geschiedenis en achtergrond

Nadat het VN-rapport van de Commissie Brundtland `Our Common Future` in 1987 de zorg voor het evenwicht in het milieu had verwoord, publiceerde in 1990 het International Panel on Climate Change over de niet in de hand te houden klimaatveranderingen. Tijdens een conferentie over deze thema`s in Berlijn in dat zelfde jaar, werd - in overleg met vertegenwoordigers uit de Amazoneregenwouden in Zuid-Amerika - besloten om juist op lokaal niveau de handen ineen te slaan. Berlijn, Frankfurt am Main, Graz en Den Haag zetten als eersten de schouders eronder: energiebesparing, terugdringen van CO2-uitstoot, geen tropisch hardhout benutten en bewustmaking van bestuur en burgerij.

Klimaatbos Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het klimaatbos in wording


Gemeenten

Het idee om als gemeenten, dus dicht bij de bevolking en het bedrijfsleven, een gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en het klimaatbeleid verder te initiëren, vond gehoor. Vele plaatselijke bestuurders meldden zich aan, waaronder ook Nederlandse overheden.

Website: Climate Alliance of European CitiesAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.