Bijgewerkt: 26 februari 2024

Kolossale werkzaamheden in de zomer van 2019 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
16-07-2019

De werkzaamheden aan de Amstelveenlijn zijn in volle gang. Het project ligt op koers om in december 2020 de nieuwe trams te laten rijden. Hoofdaannemer VITAL (een samenwerkingsverband van VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en KWS) voert vanaf 14 juli tot en met 25 augustus 2019 een gigantische zomeroperatie uit. In zes weken tijd worden de twee ongelijkvloerse kruisingen bij Kronenburg en Zonnestein aangelegd, en worden alle haltes en spoorinfrastructuur van Buitenveldert tot en met het Stadshart vernieuwd. In deze periode rijden tram 5 en 6 niet, bus 45 rijdt dan tussen station Amsterdam Zuid en Busstation Amstelveen. VITAL werkt in deze periode in Amstelveen-Noord van maandag tot en met zondag van 07:00 tot 23:00 uur aan één stuk door plus een aantal nachten. Na deze zomerwerkzaamheden rijden tram 5 en 6 over het vernieuwde spoortracé en door de verdiepte bakken van Kronenburg en Zonnestein richting het Stadshart.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het laatste deel van de stalen damwand naast de rails wordt door een gespecialiseerd bedrijf in de grond geperst langs de Amstelveenlijn op 1 februari 2019


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Werkzaamheden in de kruising Beneluxbaan, Rembrandtweg en Saskia van Uylenburgweg op 1 februari 2019


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Vanuit het open terras op de 6de etage van het Hotel Cityden Up is het effect van de verbouwing aan de Beneluxbaan duidelijk zichtbaar: lange rijen wachtende auto's rondom de kruising op 1 februari 2019


De werkzaamheden op hoofdlijnen

-Bouwen van de twee verdiepte bakken van de ongelijkvloerse kruispunten Kronenburg en Zonnestein.

-Het spoor openbreken, de bakken ontgraven en er vinden betonwerkzaamheden plaats voor het maken van de vloeren. Als dat klaar is, het spoor terugbouwen zodat tram 5 en 6 op maandag 26 augustus 2019 weer kunnen rijden.

-Vernieuwen van de haltes Van Boshuizenstraat t/m Oranjebaan. De oude haltes slopen om daarna haltes te bouwen die geschikt zijn voor de nieuwe trams.

-Vernieuwen van de spoorinfrastructuur tussen voormalige spoorovergang Cannenburg en halte Stadshart.

-Aanleggen van de fundering in het kruisingsvlak Sportlaan/Beneluxbaan voor het ongelijkvloerse kruispunt Sportlaan.

-Starten met afbouwwerkzaamheden opstelterrein.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Werkzaamheden aan de Amstelveenlijn op 30 juni 2019


Uithoornlijn. Op 12 juni 2019 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Uithoornlijn vast en is besloten de onteigeningsprocedure te starten. Na de zomer van 2019 gaat de aanbesteding van de Uithoornlijn van start. Op 12 juni 2019 is de startnotitie voor de realisatie van een bioscoop op het Stadsplein door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente is in samenspraak met de cultuurinstellingen en Pathé bezig met het vervolgproces.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het bouwproject UpMountain op het dak van de nieuwe Q-parkgarage op 1 juli 2019. Naast het gebouw staat het winkelpand van Hudson's Bay. UpMountain heeft zes woonlagen met totaal 45 appartementen, verdeeld in 17 woningtypen in grootte van 80 m2 tot bijna 400 m2. Het ontwerp is van Rijnboutt Architecten uit Amsterdam


Bouw Up Mountain. Aan de Oostzijde van het Stadshart worden de appartementen van Up Mountain al goed zichtbaar. Up Mountain bestaat straks uit 45 appartementen met bijbehorende parkeervoorzieningen en kenmerkt zich door een trapsgewijze opbouw van unieke appartementen bovenop de nieuwe parkeergarage. In juni behaalde de bouw het hoogste punt. Ook zijn de verdiepingsvloeren inmiddels gestort.

A9. De Raad van State stemde in februari van 2019 in met het Tracébesluit 2017. De Raad van State oordeelde dat de ingediende beroepen, voor zover ontvankelijk, ongegrond zijn. Het Tracébesluit is daarmee onherroepelijk. Rijkswaterstaat en de gemeente Amstelveen kunnen door met het project. Momenteel is men druk met de aanbesteding van het project. De aannemer is naar verwachting in oktober van 2019 bekend.

Gebiedsvisie Traverse. Op 26 maart gaf het college van B en W de Concept Gebiedsvisie Traverse vrij voor participatie en overleg. Negen personen en/of instanties hebben een reactie ingediend naar aanleiding van de tervisielegging. Naar verwachting wordt de visie in het najaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het gebied langs de Amstelveenlijn is helemaal afgebakend met hekken en betonblokken om de verkeersdeelnemers van de Beneluxbaan af te schermen


Knooppunt Ouderkerkerlaan. De voorbereidende werkzaamheden aan het viaduct bij de Ouderkerkerlaan zijn begonnen. Na vrijgave door de ecoloog start de bomenkap rond 22 juli. Het viaduct wordt verbreed om tijdens de werkzaamheden aan de A9 de capaciteit te vergroten. Aannemer BAM Infra voert de werkzaamheden uit. Zij verbreden de op- en afritten van de Beneluxbaan naar het viaduct en leggen een fietspad aan dat via een fietstunnel onder de zuidoostelijke oprit doorgaat en aansluit op het bestaande fietspad langs de Beneluxbaan. Verder richten zij de Keerpuntweg opnieuw in en passen de aansluiting op de Burgemeester Rijnderslaan aan. Tijdens de werkzaamheden blijft het viaduct, op een enkele nachtelijke afsluiting na, open voor al het verkeer.

Keizer Karelplein. Sinds 1 juli 2019 zijn het Keizer Karelplein en de Keizer Karelweg weer open voor auto’s en ander verkeer. De werkzaamheden, waardoor het verkeersplein de afgelopen dagen in zijn geheel was afgesloten, zijn afgerond. Het Keizer Karelplein is omgebouwd tot een druppelvormig verkeersplein dat zorgt voor betere doorstroming en meer veiligheid op het drukke plein. De werkzaamheden duren nog tot en met donderdag 25 juli. Op de Keizer Karelweg moeten de aansluitingen naar de zijwegen nog worden afgerond. Van 1 tot 19 juli wordt de ventweg omgebouwd tot een fietsstraat en van 22 tot en met 25 juli 2019 worden delen van de Van der Hooplaan in de nacht opnieuw geasfalteerd. Tijdens deze werkzaamheden is het Keizer Karelplein gewoon open voor verkeer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het Keizer Karelplein op 1 juli 2019


Dag van de Bouw. Ook dit jaar werd in het informatiecentrum Amstelveen InZicht aandacht geschonken aan de Dag van de Bouw. Na een succesvolle eerste editie volgde dit jaar een tweede editie op 15 juni 2019. Bijna 350 mensen kwamen ’s middags langs om een virtual reality ritje te maken op de A9 of eens te ervaren hoe de toekomstige Amstelveenlijn eruit komt te zien. Medewerkers van de Amstelveenlijn, Rijkswaterstaat en gemeente Amstelveen waren aanwezig om informatie te geven over de Amstelveense grote projecten. Op de Sportlaan organiseerde aannemer Vital rondleidingen op de bouwplaats van de Amstelveenlijn. Ontwikkelaar AM organiseerde samen met de gemeente rondleidingen bij de bouwplaats bovenop het voormalig V&D gebouw. Hier wordt nu hard gewerkt aan de appartementen Up Mountain. Ten slotte gingen groepen mensen op fietsexcursies langs de A9 en de Amstelveenlijn.

De totale kosten van de vernieuwing zijn 300 miljoen euro. Daarvan betalen de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amstelveen en Amsterdam 225 miljoen euro. Van die 225 miljoen euro betaalt de Stadsregio 95% en de gemeenten 5%. De resterende 75 miljoen euro wordt betaald door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.