Bijgewerkt: 3 december 2022

Koninklijke onderscheiding voor Alphons Böggeman

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-12-2020

Op 1 december 2020 ontving Alphons Böggeman bij zijn afscheid als voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) een lintje uit handen van burgemeester Tjapko Poppens. De heer Böggeman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Böggeman was ruim 30 jaar lang het boegbeeld en de drijvende kracht achter de OA. Als bestuurslid, als vicevoorzitter en sinds 2008 als voorzitter. Hij had een duidelijke visie op de rol en functie van de OA. ‘Het gaat in een goede ondernemersvereniging om warme, hartelijke verhoudingen, een sfeer waardoor je een gunfactor krijgt.’ Naast de OA zette hij zich in voor tal van andere organisaties, zoals de Amstelveense Lionsclub, AMIE (Stichting Amstelveense Internationale Evenementen), VNO NCW Amsterdam-Amstelland, Platform Veilig Ondernemen en het Captains Dinner van bedrijvenvereniging Amsterdam Zuidoost.

Linking pin. Böggemann wordt door velen omschreven als de ‘linking pin’ tussen ondernemers, gemeente, cultuur – waar zijn hart ligt- en maatschappelijke organisaties. Zo speelde Böggemann een belangrijk rol bij de ontwikkeling van het Stadshart. Hij wist ondernemers te overtuigen van de waarde van cultuur voor een goed vestigingsklimaat in een gemeente. Ook wordt hij geprezen voor zijn rol als ambassadeur en lobbyist bij de bouw van de Schouwburg en het Cobra Museum voor Moderne Kunst.

Netwerker pur sang. Burgemeester Poppens noemde Böggemann een netwerker pur sang: iemand die altijd opkomt voor de belangen van het Amstelveense bedrijfsleven en met zijn flair en overtuiging veel voor elkaar kreeg. Een alom gewaardeerd bestuurder, een bruggenbouwer en verbinder, iemand die  altijd kansen voor Amstelveen zag. Daarnaast sprak de burgemeester van een kleurrijk en eigenzinnig mens, en een echte levensgenieter. Voor alles wat Alphons Böggeman voor het Amstelveense bedrijfsleven en Amstelveen heeft gedaan gedurende zoveel jaren ontvangt hij deze koninklijke onderscheiding.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Op 1 december 2020 ontving Alphons Böggeman bij zijn afscheid als voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) een lintje uit handen van burgemeester Tjapko Poppens


Toespraak van Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen:

Beste aanwezigen, beste Alphons,

Vandaag neem jij afscheid als voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen, beter bekend als de OA. Daar had de OA een groots moment van willen maken, met een borrel, receptie en veel mensen om je heen. Dat past bij jou. Door COVID is dat niet mogelijk, maar het moment is er niet minder bijzonder om. Daarom richt ik in dit kleine gezelschap van familie en dierbaren graag enkele woorden tot jou.

Afgelopen september vierden we met elkaar het 30-jarig bestaan van de OA en dat was ook een jubileumfeestje voor jou. Al van het allereerste begin ben jij het boegbeeld en de drijvende kracht achter de OA. Als een van de oprichters - en toevallig ook een Amstelveense notaris - was jij degene die op 17 september 1990 de oprichtingsakte passeerde. De OA is ontstaan uit de behoefte om ondernemers een stem te geven bij de gemeente. In de loop der jaren heeft de OA zich, mede dankzij jou, ontwikkeld tot een professionele club en een belangrijke gespreks- en sparring partner voor de gemeente.

De OA is met ruim 250 leden een bloeiende vereniging met een loyale, betrokken achterban. Om het in jouw eigen woorden te zeggen: ‘het gaat in een goede ondernemersvereniging om warme, hartelijke verhoudingen, een sfeer waardoor je een gunfactor krijgt.’ Daar heb jij met jouw bevlogenheid en gedrevenheid een belangrijke rol in gespeeld. Als bestuurslid, als vicevoorzitter en sinds 2008, exact 12,5 jaar lang,  als voorzitter. Legendarisch waren je nieuwsjaartoespraken, altijd met een boodschap: neem ouder personeel in dienst, die zijn loyaal. Zet een jonkie in je management team en anticipeer op de toekomst.

Het zal je nog zwaar vallen om de OA los te laten. Alphons Böggeman is immers de man die alles weet van Amstelveen, die iedereen kent in Amstelveen, die overal in zit in Amstelveen, en die het regelt in Amstelveen. Ik noem naast de OA nog enkele andere bezigheden: oprichter van de Amstelveense Lionsclub, bestuurslid van AMIE, Stichting Amstelveense Internationale Evenementen, medeorganisator van Samenloop voor Hoop en vanuit de OA initiator van Ondernemer van het Jaar verkiezing in Amstelveen.

Maar jouw invloed en netwerken strekken zich uit tot buiten de gemeentegrens. Ook in de regio kom je op voor de belangen van het Amstelveense bedrijfsleven. Dat doe je als bestuurslid van VNO NCW Amsterdam-Amstelland, als lid van de Stuurgroep Platform Veilig Ondernemen, als medeorganisator van het Captains Dinner van bedrijvenvereniging Amsterdam Zuidoost en als lid van de regiocommissie Amstelveen Meerlanden.

Velen omschrijven jou als de ‘linking pin’ tussen ondernemers, gemeente, cultuur – waar jouw hart ligt- en maatschappelijke organisaties. Daarmee ben je van grote betekenis voor ondernemend Amstelveen én de Amstelveense gemeenschap. Wat ik daarbij niet onvermeld wil laten is jouw betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Stadshart en in het bijzonder de bouw van de Schouwburg en het Cobra Museum voor Moderne Kunst.

Toenmalige wethouder Piet van den Heuvel spreekt louter lovende woorden over jou. Jij was degene die toen een lans brak voor cultuur in het Stadshart en ondernemers wist te overtuigen van de waarde van cultuur voor een goed vestigingsklimaat. Je was een ware ambassadeur en lobbyist bij onder meer de bouw van het Cobra Museum. Nog steeds mogen wij in Amstelveen heel blij zijn met de culturele voorzieningen in ons Stadshart, en het niveau daarvan.

Alphons, velen omschrijven jou als een netwerker pur sang: iemand die altijd opkomt voor de belangen van het Amstelveense bedrijfsleven en met zijn flair en overtuiging veel voor elkaar krijgt. Iemand van de persoonlijke relaties. Een alom gewaardeerd bestuurder. Een bruggenbouwer en een verbinder. Een inspirator die altijd kansen ziet en onvoorwaardelijk in Amstelveen gelooft. Ik ken je nog niet zo lang, maar kan dat alleen maar beamen.

Daarbij ben je kleurrijk en eigenzinnig - net als je jasjes. En bovenal een uitbundige Bourgondiër, ‘zaken gedijen goed aan de dis en het moet natuurlijk wel gezellig zijn’. Het Captains Dinner was een evenement in onze regio, waar CEO’s en burgemeesters graag ‘acte de présence’ gaven. Alphons,……….  voor alles wat jij doet en gedaan hebt voor de OA en Amstelveen, gedurende al die jaren, ontvang jij nu een bijzondere blijk van waardering. Het doet mij namelijk genoegen je te mogen vertellen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte gefeliciteerd, ook namens het hele college.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.