Bijgewerkt: 7 februari 2023

Koninklijke onderscheiding voor de heer Jaap Sondervan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-06-2016

Op donderdag 2 juni 2016 heeft burgemeester Mirjam van 't Veld een Koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) uitgereikt aan de heer ir. J.B. Sondervan. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten.

De heer Jaap Sondervan is van grote betekenis voor de reeds uit 1615 stammende Gebroederschap Santa Companhia de Dotar Orphas e Donzellas. Hij is sinds medio 1990 lid van deze bijzondere Gebroederschap en bekleedt sinds 2004 de functie van voorzitter/eerste penningmeester. Onder zijn leiding zijn belangrijke wijzigingen in de statuten doorgevoerd. Dit onder meer rond steun aan sociale doelen binnen de Joodse gemeenschap en het in stand houden van het traditioneel Joodse gedachtengoed van de oprichters van het Gebroederschap. 

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2016)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen naast de gedecoreerde de heer Jaap Sondervan met zijn echtgenote


Het werk, dat de heer Sondervan voor het Gebroederschap verricht stijgt uit boven hetgeen van een voorzittersrol zou mogen worden verwacht. In dit verband beschikt hij over een brede dossierkennis, kent hij een groot gevoel voor de betekenis van de Portugees-Israëlitische traditie en heeft hij ook jarenlange bestuurlijke ervaring binnen de Joodse gemeenschap.

Het Gebroederschap is nauw gelieerd aan de Portugees-Israëlitische gemeenschap in Amsterdam, waarvoor de heer Sondervan zich in algemeenheid met grote toewijding weet in te zetten. Als meest essentiële voor het voortbestaan van deze aloude gemeenschap wordt de unieke stijl gezien, waarin in de Synagoge de diensten worden geleid en beleefd. De heer Sondervan levert hier een zeer opbouwende bijdrage aan. Maar zo was hij van 1990 tot 1996 ook lid van de Raad van de Portugees Israëlitische Gemeente in Amsterdam, van 1996 tot 1998 voorzitter van de Raad en van 1990 tot 2000 ook voorzitter van de Culturele Commissie binnen deze Raad.

De statuur van de heer Sondervan mag ook blijken uit het feit, dat hij eveneens zeer dienstbaar is aan de Vereniging Hulpe Israëls in Amsterdam. Binnen hun Synagoge treedt hij inmiddels ruim 30 jaar op als voorganger en Ba’al Tokea tijdens de vieringen van het Joods Nieuwjaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.