Bijgewerkt: 15 april 2024

Koopkracht van niet-werkenden stijgt met 1-2 %

Nieuws -> Informatief

Bron: NIBUD
17-09-2019

De koopkracht van gepensioneerden en mensen met een uitkering stijgt volgend jaar nauwelijks. Dat blijkt uit de berekeningen die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gedaan op basis van de Miljoenennota die het kabinet vandaag presenteerde. Het Nibud ziet koopkrachtverbeteringen van 0,2 tot 4,6 procent, waarbij de koopkracht voor de meeste mensen met 1 tot 2 procent stijgt. Vooral tweeverdieners met een middeninkomen en kinderen gaan er in 2020 op vooruit. Tussen werkenden en niet-werkenden is een duidelijk verschil zichtbaar.

Magere plus voor bijstandsgerechtigden. De maatregelen die het kabinet neemt om de koopkracht te verbeteren, hebben weinig tot geen invloed op de portemonnee van mensen met een (bijstands)uitkering. Een alleenstaande in de bijstand heeft volgend jaar slechts 14 euro per maand meer te besteden dan nu. Wel komt een grotere groep huishoudens vanaf volgend jaar in aanmerking voor huurtoeslag omdat het kabinet de inkomensgrenzen heeft verruimd. Deze toeslag wordt inkomensafhankelijk afgebouwd.

Foto Amstelveen
(Bron NIBUD - 2019)

Koopkrachtontwikkeling voor 9 voorbeeldhuishoudens


Koopkracht gepensioneerden onzeker. De AOW-uitkeringen gaan omhoog en AOW-gerechtigden profiteren van belastingverlaging. Wanneer de aanvullende pensioenen niet worden geïndexeerd, stijgt de koopkracht van gepensioneerden dan ook met 0,5 tot 2,8 procent. Sommige pensioenfondsen hebben al laten weten dat zij volgend jaar misschien op de aanvullende pensioenen moeten korten. In dat geval zal de koopkracht voor deze gepensioneerden veel minder stijgen of zelfs dalen.

Zelfstandigenaftrek omlaag. Omdat de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd, kunnen zelfstandigen in 2020 een minder hoog bedrag van de belasting aftrekken dan nu het geval is. Werknemers met een cao-loon kunnen volgend jaar een gemiddelde loonstijging van 2,5 procent verwachten. Om er vergeleken met werknemers niet in koopkracht op achteruit te gaan, zouden zelfstandigen hun inkomen eveneens met minstens 2,5 procent moeten verhogen. Een zzp’er die het inkomen met 2,5 procent weet te verhogen, gaat er 1 tot 3,4 procent op vooruit.

Middeninkomens het meest erop vooruit. De stijging voor de middeninkomens met kinderen wordt vooral veroorzaakt door een verandering in het kindgebonden budget. Voor tweeoudergezinnen wordt dat nu nog afgebouwd bij een bruto-inkomen van 21.000 euro en die grens gaat omhoog naar 38.000 euro. Een stel met 3 kinderen en een gezamenlijk inkomen van 45.000 euro gaat er procentueel het meest op vooruit: hun koopkracht stijgt met 4,6 procent, wat neerkomt op een bedrag van 166 euro per maand. Middeninkomens zonder kinderen profiteren alleen van de gunstiger belastingtarieven en hogere heffingskortingen; zij gaan er rond de 2 procent op vooruit.

Nibud Koopkrachtberekenaar. In de Koopkrachtberekenaar – de tool, waarmee mensen eenvoudig kunnen nagaan wat er met de koopkracht van een vergelijkbaar huishouden gebeurt – zijn de nieuwste cijfers verwerkt. Download de uitgewerkte voorbeelden (pdf 11 pagina’s). Download de voorbeelden koopkrachtberekeningen van 100 huishoudtypen (en 17 voorbeelden van zzp'ers pdf 3 pagina’s). Toelichting: koopkracht 2019-2020, de belangrijkste veranderingenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.