Bijgewerkt: 26 mei 2024

Koopkracht voorspellen moet echt anders volgens de ANBO

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO/CBS
14-09-2018

Koopkracht voorspellen moet echt anders, zegt ANBO.  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte de cijfers over de koopkracht in 2017 bekend. Gemiddeld groeide de koopkracht met een half procent, maar de koopkracht van gepensioneerden nam juist af. 'Het laatste is natuurlijk geen verrassing,' zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. 'Sinds 2008, toen de economische crisis begon, hebben senioren met een aanvullend pensioen al zo’n 12 procent koopkracht ingeleverd.'

Aanvullend pensioen. De belangrijkste oorzaak zit in de aanvullende pensioenen, die sinds de crisis niet meer zijn geïndexeerd. 'Als de overheid dan geen compensatie biedt, krijg je scheve verhoudingen," aldus Den Haan. "Toen Nederland economisch in zwaar weer verkeerde, heeft iedere burger een steentje bijgedragen, ook senioren. Nu de economie al een tijd weer in de lift zit, is het niet meer dan logisch dat iedere burger ook profiteert. Daar lijkt dit kabinet geen oog voor te hebben.'

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2018)

Gestandardiseerd inkomen van ouderen tussen de leeftijd 65-85 en ouder


ANBO laat al jaren zien welke inkomensgroepen onder gepensioneerden een risico lopen met hun koopkracht. Basis daarvoor is een wetenschappelijk onderzoek in 2015, waarin is vastgesteld dat vooral mensen met een zorgvraag (lage- en middeninkomens) een fors risico hebben. Den Haan: 'Vanuit de overheid is nog steeds geen structurele oplossing voor dit probleem gekomen. Het overheidsbeleid van de afgelopen jaren heeft er juist toe geleid dat de koopkrachtkloof tussen werkenden en niet-werkenden enorm is geworden. Die kloof moet gedicht worden.'

Andere wijze van rekenen geeft meer duidelijkheid. ANBO stelt voor om de koopkrachtvoorspellingen op een andere manier te doen. Het Centraal Planbureau (CPB) dat de koopkracht voorspelt, gaat uit van gemiddelden. De gemiddelde burger bestaat niet. Het CPB zou dus rekening moeten houden met individuele situaties. Den Haan: 'In de koopkrachtplaatjes die volgende week weer worden gepresenteerd, zal iemand met alleen een AOW-pensioen in een huurhuis hetzelfde worden behandeld als iemand met alleen AOW in een eigen huis zonder hypotheek. Dat kan echt niet meer; de feitelijke koopkracht is in deze situatie niet met elkaar te vergelijken. Dus wij roepen op: Overheid, maak de koopkrachtvoorspellingen meer realistisch en houd rekening met de verschillen in onze samenleving.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.