Bijgewerkt: 29 februari 2024

Koopkrachtkloof werkend en niet-werkend nogmaals toegenomen

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO
15-09-2017

Juichende berichten naar aanleiding van de koopkrachtcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde: 'we' kregen in 2016 2,7 procent meer koopkracht. 'Jammer genoeg hoeven gepensioneerden niet heel hard mee te juichen' aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. 'Over alle groepen is de koopkracht gemiddeld gestegen. Dat is zonder meer positief, maar gepensioneerden blijven opnieuw ver achter bij werkenden. Ik roep het nieuwe kabinet op om maatregelen te nemen om die grote koopkrachtkloof te gaan dichten. Daarbij past het om extra aandacht te geven aan specifieke groepen in onze samenleving die in de afgelopen jaren niet hebben mogen profiteren van het economisch herstel.'

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Koopkrachtontwikkeling tussen 2006-2016. De stijging van de koopkracht in 2016 was mede het gevolg van een miljardenpakket aan maatregelen voor lastenverlichting en een toename van de cao-lonen met gemiddeld 1,8 procent


Kloof moet gedicht worden. ANBO heeft in het verleden al aangegeven, dat de enorme kloof in de koopkrachtontwikkeling tussen werkenden en niet-werkenden niet aanvaardbaar is en gedicht moet worden. Economisch herstel is voor iedereen in Nederland, dus ook voor mensen die niet meer werken. De overheid moet er daarom voor zorgen, dat er een evenwichtig koopkrachtbeleid is, waar ook ruimte moet zijn om rekening te houden met bijzondere groepen in de samenleving. Den Haan: 'Het CBS presenteert gemiddelde cijfers. Kijk je wat verder, dan zie je, dat vorig jaar ruim 37 procent van de 65-plussers een koopkrachtdaling heeft moeten ondergaan! Zo’n gevolg kan ik met de beste wil van de wereld geen evenwichtig koopkrachtbeleid vinden.'Koopkrachtonderzoek. ANBO presenteerde in 2015 een wetenschappelijk koopkrachtonderzoek (pdf 77 pagina’s), waaruit bleek, dat de koopkracht van gepensioneerden met een zorgvraag sinds het uitbreken van de economische crisis harde klappen heeft gekregen. Den Haan: 'Vooral gepensioneerden met een middeninkomen én een zorgvraag zijn de klos. De zorgkosten nemen aan de ene kant toe, aan de andere kant kom je niet in aanmerking voor compensatieregelingen.' Onlangs bevestigde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dit beeld in hun rapport WRR verkenning De val van de middenklasse geeft inzicht in de veranderingen in het middensegment van de Nederlandse samenleving sinds de jaren 1970. Vier aspecten worden belicht: de ontwikkeling van middeninkomens, van middelbare opleidingen, en van middenberoepen, en opvattingen over politiek en maatschappij.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.